info@genan.com

EU åbner debatten omkring spredning af mikroplast fra kunstgræsbaner med gummigranulat som infill

EU-Kommissionen har netop åbnet den politiske debat vedrørende brugen af gummigranulat i kunstgræsbaner. I forløbet op til indstillingen fra Kommissionen er der blevet indhentet vurderinger fra forskellige udvalg under Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), herunder RAC (Udvalget for risikovurdering), der anbefalede et totalt forbud mod brugen af gummigranulat med en 6-årig indfasningsperiode, samt SEAC (Udvalget for socioøkonomisk analyse), der – udover et forbud – også pegede på et alternativ med at installere Risk Management Measures (RMM) på banerne for at undgå spredningen til uønskede arealer. SEAC mente, at hvis denne spredning kunne holdes under 7 g/m2 (ca. 50 kg pr. 11-mands bane) årligt, kunne det være et alternativ, der på en fornuftig måde også tog hensyn til banernes mange positive egenskaber som f.eks. brugbarhed året rundt, fremragende spilleegenskaber og den dermed positive effekt på folkesundheden.

De vigtigste og mest effektive RMM er først og fremmest bander omkring banen samt riste ved udgangen, hvor gummigranulatet automatisk falder af støvler og tøj. Disse foranstaltninger kan holde spredningen fra banerne på et minimalt niveau på ganske få kg årligt. Der er udviklet en europæisk CEN-anbefaling til dette formål.

EU-Kommissionen har nu valgt at spille ud med et forslag om et totalt forbud mod brugen af gummigranulat i kunstgræsbaner med en indfasningsperiode på 6 år. Sagen vil nu overgå til behandling i det politiske system, hvilket vil omfatte medlemslandene og EU-Parlamentet. Væsentlige aktører som f.eks. fodboldorganisationerne – såvel de nationale som det fælles-europæiske UEFA – vil derfor i de kommende måneder, måske år, spille ind med deres holdninger. Det samme vil genvindingsindustrien på såvel europæisk niveau (EuRIC) som nationale niveauer samt de praktiske udøvere af den cirkulære økonomi for dæk – som os her hos Genan. Dette videre forløb kan resultere i en vedtagelse i uændret form, en afvisning eller en vedtagelse med ændringer. Hvor lang tid denne politiske proces vil tage, er svært at forudse. Men det bliver en omfattende proces – både arbejdsmæssigt og tidsmæssigt.

Genans holdning er klar. Det ville være fuldstændigt tåbeligt at amputere et godt afsætnings-marked for genvindingsprodukter, når der findes teknologi til at begrænse spredningen til et absolut minimum. Alene i EU vil ca. 500.000 tons dæk skulle gå til forbrænding i stedet for genanvendelse – et kæmpe tilbageskridt for den cirkulære økonomi. Muligheden for at etablere kunstgræsbaner af høj spillekvalitet i eksempelvis de store byer, der ikke har nok arealer til idræt i forvejen, vil blive dramatisk forringet, hvilket vil få konsekvenser for folkesundhed, kriminalitets-forebyggelse og kropslig trivsel. Økonomien for sports- og kulturforvaltningerne i kommunerne vil få et skud for boven, da alternative løsninger både er langt dyrere og samtidigt dårligere. Og endelig vil klimaregnskabet blive forværret med udledning af 350.000 tons CO2 mere årligt alene i EU, da forbrænding i cementovne – eller eksport – vil være de eneste muligheder for de dæk, der så ikke længere må genanvendes på kunstgræsbaner i EU.

UEFA anslår:

  • at der findes 42.000 kunstgræsbaner i Europa
  • at 30.000 af disse baner vil blive berørt af det nuværende forslag fra Kommissionen
  • at gennemsnitsprisen for en baneomlægning (til en alternativ teknologi) vil være i omegnen af € 300.000
  • at forslaget fra Kommissionen vil pålægge europæisk fodbold en ekstraomkostning på
    € 8,5 mia. (i runde tal)

I Danmark anslås det, at der er 380 kunstgræsbaner, hvoraf de ca. 300 af dem har gummigranulat som infill. Det er ikke utænkeligt, at Kommissionens forslag – skulle det blive vedtaget i sin nuværende form – på sigt vil koste danske baneejere mellem kr. 500 mio. og kr. 750 mio. – alene til omlægning af banerne. Hvis EU i stedet vælger en løsning, hvor man med afværgeforanstaltninger (RMM) begrænser spredningen af gummigranulat til uønskede områder til et absolut minimum, så vil den samlede regning til de danske baneejere formentlig ende et sted mellem kr. 50 mio. og kr. 100 mio. Helt nye, foreløbige resultater fra Teknologisk Institut, som arbejder på et test- og udviklingsprojekt for Silkeborg Kommune og DBU, indikerer, at spredningen af gummigranulat med simple midler kan bringes til et marginalt niveau. Find de første – foreløbige – resultater fra test- og udviklingsprojektet her.

Vi vil hos Genan holde dig løbende orienteret og opdateret på den politiske proces omkring dette initiativ.

Du finder vores Q&A om emnet her. 

Frostfrit underlag sikrer udendørs ridning hele året

Uanset om ridning er på hobby- eller professionelt plan, er vejret en væsentlig faktor, når det kommer til en tur på hesten udendørs.

Især i de nordiske lande, hvor regn og slud, sne og frost fylder mange dage af årsregnskabet, bliver utallige ridetimer brugt indendørs i ridehallerne – banen udenfor er én stor vandpyt eller stenhård efter flere dage med minusgrader.

Men ved at bruge gummigranulat som toplag på sin ridebane har man en vand- og frostfri bane året rundt.

Læs historien her: Frostfrit underlag sikrer udendørs ridning hele året

GLOBALT GYLDIGE ISO-CERTIFICERINGER

Som en del af Genans strategiske og løbende systematiske tilgang til kvalitets-, miljø-, sundheds- og sikkerheds- samt energistyring følger vi kravene i følgende fire internationale standarder: ISO 9001 (kvalitetsstyring), ISO 14001 (miljøstyring), ISO 45001 (arbejdsmiljøstyring) og ISO 50001 (energistyring).

Takket være operationel ekspertise og vidensdeling på tværs af fabrikkerne samt den dedikerede indsats fra Genans medarbejdere på alle lokationer er det lykkedes os at opnå disse globalt gyldige certificeringer for vores seks dækgenvindingsfabrikker. I december 2021 blev alle seks anlæg auditeret af certificeringsvirksomheden GUTcert, og vi kan nu stolt præsentere resultatet: fire separate ISO-certificeringer, der hver især dækker alle seks Genan-anlæg.

Disse fire ISO-certifikater illustrerer de strenge standarder, som vi pålægger os selv med hensyn til kvalitet, sikkerhed på arbejdspladsen, miljøansvar og strukturering af vores energistyring med henblik på energieffektiv drift på alle Genan-fabrikker – i arbejdet for en bæredygtig fremtid.

Find certifikaterne her.

Årsregnskab 2021: Genan-koncernen sætter omsætningsrekord i udfordrende år

Genan quote icon

Den danskejede men internationale miljøkoncern Genan nåede sidste år sin hidtil højeste omsætning på 450 millioner kroner. Året har været præget af stigende materiale-, fragt- og energipriser, hvilket i Genans tilfælde vejer både positivt og negativt. Samlet set kommer koncernen styrket ud af året, der også bød på et ejerskifte med Maj Invest Equity som ny majoritetsaktionær.

Læs hele pressemeddelelsen eller vores årsregnskab for 2021.

Genan SCAN4DATA

Som en stærk støtte til vores virksomhedsværdier, gennemsigtighed, kvalitet og innovation, præsenterer vi nu Genan SCAN4DATA-applikationen.

Vi oplever en stigende efterspørgsel efter dokumentation og oprindelsesbeviser fra vores omgivelser, såsom kunder, offentlige myndigheder, miljøorganisationer osv. Derfor har vi lanceret Genan SCAN4DATA applikationen, som er et innovativt værktøj, der giver fuld gennemsigtighed i dine Genan produkters kvalitetsscore.

Ved at scanne QR-koderne på dine modtagne Big Bags giver appen dig adgang til alle tekniske produktoplysninger som tekniske datablade (TDS), sikkerhedsdatablade (SDS) og sigtekurver – og du kan endda finde kvalitetstestresultater fra både Genan-laboratoriet og fra eksterne laboratorier. Alle data kan både ses på skærmen og downloades.

For at få adgang skal du blot følge dette link på din mobil eller tablet: https://scan.genan.com/

Genan-fabrikken i Oranienburg er igen i drift

Det glæder os at kunne meddele, at brandvæsenet allerede torsdag aften, den 31.03.2022, havde ilden i alle fem antændte dækbunker på pladsen ved vores fabrik i Oranienburg under kontrol.

Vores produktion blev startet op igen allerede torsdag eftermiddag, og fra i dag fredag, den 01.04.2022, kan vore gode kunder igen både aflevere dæk og afhente varer.

Dækbunker i brand på pladsen ved Genans fabrik i Oranienburg

Onsdag aften, den 30.03.2022, omkring kl. 22.35 konstaterede en produktionsmedarbejder på vores fabrik i Oranienburg i Tyskland, at der var udbrudt brand i 5 af hinanden uafhængige dækbunker beliggende forskellige steder på vores udenomsarealer.

Brandvæsenet har været talstærkt til stede natten igennem. Slukningsarbejdet pågår fortsat, men alle brande er under kontrol, og der er ingen tilskadekomne.

Ilden har heldigvis ikke fået fat i bygningerne, men af sikkerhedsmæssige årsager blev produktionen naturligvis omgående lukket ned, da brandene blev opdaget onsdag aften.

I dag, torsdag den 31.03.2022, er fabrikken i Oranienburg lukket for såvel modtagelse af dæk som udlevering af varer.

Vi følger situationen nøje, men som det ser ud nu, forventer vi at kunne være tæt på normal drift igen fra i morgen fredag den 01.04.2022.

Vi vil løbende opdatere denne meddelelse, såfremt der kommer nye oplysninger. Brandbekæmpelsen forventes at fortsætte dagen igennem, og herefter vil vi afvente politiets undersøgelser for at få klarlagt brandårsagen.

En stor tak rettes hermed til brandvæsenet for deres indsats – og til vore kolleger i Oranienburg for at have handlet hurtigt og sikkerhedsmæssigt korrekt, da branden opstod – og for nu at bistå med slukningsarbejdet.

Hvornår er affald ikke længere affald?

Udgivet januar 2022 af Poul Steen Rasmussen, Group CEO
Gårsdagens avis, en tom plastikbeholder, en ødelagt trøje og et nedslidt dæk – vidt forskellige ting, der har det til fælles, at de kategoriseres som affald. Samtidig er de dog vigtige, genanvendelige ressourcer, som vores planet ikke har råd til at gå glip af i kampen for den grønne omstilling og en bæredygtig fremtid. Når det kommer til genanvendelse, kan vi ikke sidde og gemme esserne på hånden, mens spillet går sin gang; før eller siden er løbet kørt.

Som det er nu, er der ingen klar definition på, hvor grænsen mellem affald og raw material from recycling går. Med andre ord: Hvornår får oparbejdet gummi, som ved en højteknologisk, industriel proces er skilt fra tekstil og stål fra kasserede dæk en end-of-waste status?  Hvornår er det ikke længere affald?

Læs hele blogindlægget her.

PKA sælger 51% af aktierne i Genan Holding A/S til Maj Invest Equity

Genan quote icon

Miljøvirksomheden Genan, der er verdens største genanvendelsesvirksomhed for dæk, får Maj Invest Equity som ny hovedaktionær. PKA, der har ejet 100% af aktierne i virksomheden siden 2014, og Maj Invest Equity 5 K/S er blevet enige om, at sidstnævnte overtager 51% af aktierne. PKA fortsætter som minoritetsaktionær.

Læs pressemeddelelsen om nyheden her.

Banen skal kridtes op

Udgivet september 2021 af Poul Steen Rasmussen, CEO
At vi nu og i fremtiden kontinuerligt skal være bedre til at genbruge de ressourcer, vi allerede har, er ikke nyt for nogen. Det er efterhånden almen viden, at vi her i det 21. århundrede har et forbrug, der lægger et kæmpe pres på vores planet, vores klima og vores miljø – og som ikke er holdbart i længden. Vi skal være grønnere, vi skal genbruge mere, vi skal sikre fremtiden for de næste generationer.

Men uden klare spilleregler kan det grønne univers være svært at navigere i for mange virksomheder, og frygten for at miste store investeringer på området kan skræmme selv de største spillere på markedet.

Læs hele blogindlægget her.

1 2 3