info@genan.com

Solidt 2023-regnskab fra Genan-koncernen efter udfordrende 2022

Genan quote icon

Verdens største koncern inden for mekanisk genanvendelse af dæk, danske Genan, nåede i 2023 en omsætning på 437,2 mio. kr. Det svarer til et mindre fald på 7% sammenlignet med året før. Trods det lavere salg er EBITDA steget med mere end 50% til næsten 70 mio. DKK, driftsoverskuddet (EBIT) er flerdoblet fra 5,6 mio. kr. til 23,7 mio. kr., mens nettoindtjeningen, som er negativt påvirket af valutakursændringer, er steget til 15,2 mio. kr. mod 11,2 mio. kr. i 2022. Regnskabet vurderes af koncernen som tilfredsstillende, og der forventes i 2024 en fortsat positiv udvikling i de økonomiske nøgletal.

Læs hele pressemeddelelsen eller vores årsregnskab for 2023.

En ny solcellepark sikrer vedvarende energi til fabrikken i Viborg

Sammen med Arkitema, Baettr, COWI, Gardit, Combitherm og Swipbox har Genan indgået en Power Purchase Agreement (PPA) med elselskabet Reel, der sikrer opførelsen af en ny solcellepark i Fårvang ved Silkeborg. Genan får fra 2024 og fem år frem leveret strøm fra den nye solcellepark – til gavn for både klima og bundlinje.

En PPA er en elkøbsaftale, som giver virksomheder mulighed for at købe strøm direkte fra nye solcelle- og vindmølleparker, uden om markedet og til en fast lav pris over en årrække. De langsigtede aftaler sikrer finansiering til opførelsen af de nye vindmølle- og solcelleparker og sænker dermed virksomhedernes CO2-udledning, samtidig med at de giver virksomhederne stabilitet i omkostningerne.

Vi er stolte af at være en del af en bæredygtig udvikling på energiområdet sammen med Reel og seks andre klimaambitiøse partnere. Hos Genan har vi et højt energiforbrug, og det skal nu delvist dækkes af vedvarende energi – det første af flere vigtige skridt i retningen mod et lavere CO2-aftryk og fuldstændig i tråd med vores virksomheds grønne DNA. Ud over vores andel i solcelleparken i Fårvang er der mere egen-etableret vedvarende energi på vej ved vores fabrikker både i Viborg og Oranienburg; – projekter, som vi glæder os til at få etableret i nærmeste fremtid”, fortæller Christian Kirkegaard Madsen, Group CFO.

På tegnebrættet har Genan solcelle-projekter for både Viborg og Oranienburg, som i fremtiden skal øge andelen af vedvarende energi til fabrikkerne yderligere. Disse vil blive installeret på Genans egne områder og er en del af en større plan hos genvindingsvirksomheden.

Det er vigtigt for os, at vi løbende gentænker og udvikler vores virksomhed i en bæredygtig retning. I og med at vi genanvender en ressource, som ellers er affald, er det grønne aspekt ikke svært at få øje på, men det skal i større grad passe på det hele billede af Genan. Og det er tiltagene for vedvarende energi en del af”, fortsætter Christian Kirkegaard Madsen og afslutter:

Derudover vil solcelleanlæggene skabe mere stabilitet for vores driftsomkostninger. En fordel, der kommer både os selv og vores kunder til gode efter en lang periode med store udsving i energipriserne.

Årsregnskab 2022: Rekordhøj omsætning – men høje energipriser stækker indtjeningen

Genan quote icon

Verdens største genanvender af dæk, den danske miljøkoncern Genan, nåede sidste år en rekordomsætning på 470,4 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 4,6% sammenlignet med året før. Indtjeningen faldt dog fra 25,8 mio. kr. i 2021 til 11,2 mio. kr. i 2022. Det skyldes særligt de høje priser på energi og fragt.

Læs hele pressemeddelelsen eller vores årsregnskab for 2022.

Produkter, der kan genbruges i det uendelige

Det kan lyde som ren utopi for et grønt hjerte, men det er faktisk sandheden for jernstøberiet BIRN i Holstebro. Støbejern kan nemlig genbruges igen og igen. Og så kan det endda tilsættes endnu en bæredygtig ressource – nemlig stål fra udtjente dæk.

Læs hele historien: Produkter, der kan genbruges i det uendelige

Ny Application Development Manager

Genan udvider teamet allerede for anden gang i år og byder Michael Christensen velkommen som ny Application Development Manager fra den 1. februar 2023.

“Som Application Development Manager hos Genan vil Michael Christensen påtage sig rollen som bindeled mellem vores salgs-, innovations- og marketingteam – og han vil arbejde tæt sammen med både vores produktions- og kvalitetsafdeling. Denne funktion kræver både erfaring og produktkendskab, og Michaels mange år i branchen gør ham til den ideelle kandidat til denne opgave. Med mange innovative projekter i støbeskeen vil hans indgående forståelse af både forretning og produkter være afgørende for den fremtidige udvikling af disse aktiviteter,” siger Group CCO Thomas Ballegaard.

Michael Christensen er bosat i Danmark og vil primært arbejde fra sit kontor på fabrikken i Viborg. Med mere end 40 års erfaring inden for dæk- og gummigenanvendelse bringer Michael Christensen stor knowhow og ekspertise med sig til at støtte de mange teams i Genan-organisationen.

“Jeg er både stolt og glad for at få muligheden for at blive en del af teamet hos Genan. Jeg har fulgt Genan siden starten af 90’erne og ved, hvad Genan står for. Da genbrug og bæredygtighed som en del af den grønne dagsorden er en passion for mig, passer jobfunktionen som Application Development Manager hos Genan perfekt”, siger Michael Christensen med stor begejstring.

Michael Christensen har brugt de sidste 25 år af sin karriere i gummibranchen med fokus på genanvendelse af – og produktion af gummigranulat fra – udtjente dæk i hele Europa.  Gennem dette arbejde har han opbygget et stærkt netværk i forskellige industrier. Et netværk med vigtig viden og indsigt, når det drejer sig om at udvikle nye anvendelser for recirkuleret gummi.

“Mit onboarding-program har været fantastisk, og jeg ser frem til at arbejde med både kolleger og kunder inden for innovation og applikationsudvikling. Jeg håber, at jeg med succes kan støtte hele Genan-teamet på tværs af alle fabrikker og bidrage med min knowhow, mine netværkskontakter og min erfaring,” afrunder Michael Christensen.

Ny Key Account Manager for Centraleuropa

Genan har udvidet salgsteamet med ansættelsen af Key Account Manager Eduard Vogt fra 1. januar 2023.

“Vi har ledt efter en Key Account Manager for Tyskland, Østrig og Schweiz i et stykke tid, og det har været ventetiden værd. Det var meget vigtigt for os at finde den rigtige person til at håndtere vores kunder – og det er lykkedes. Med indsigtsrig erfaring og et nysgerrigt sind er Eduard Vogt det perfekte match til vores team – og til vores kunder.” siger Thomas Ballegaard, Group CCO.

Eduard Vogt har bopæl i Tyskland og flere års erfaring i bilindustrien. Nu har han startet et nyt kapitel i sin karriere, opsat på at pleje både eksisterende såvel som nye kunderelationer med fokus på deres behov og interesser.

”Jeg er virkelig glad for at være blevet en del af Genan-familien. Siden jeg har en stor passion for at opbygge tætte kunderelationer, er det et stort privilegie for mig at kunne stå til rådighed for Genans kunder i Centraleuropa.” siger Eduard Vogt og fortsætter:

“Med mere end seks års erfaring fra bilindustrien, der har givet både viden og værdifulde netværksforbindelser med i rygsækken, håber jeg, jeg kan skabe værdi og nye forretningsmuligheder for Genan.”

Og eftersom gode relationer fører til gode løsninger, var det et afgørende parameter for den nye Key Account Manager at slutte sig til en virksomhed med en grøn dagsorden, da det næste kapitel i karrieren skulle skrives.

“Det er spændende at se, at bæredygtighed hos Genan ikke bare er et buzzword, men virkelig er kernen i vores forretningsmodel og kan findes i alt, hvad vi gør. Vi vil gøre en forskel i verden – et dæk ad gangen”, slutter Eduard Vogt med et smil.

EU åbner debatten omkring spredning af mikroplast fra kunstgræsbaner med gummigranulat som infill

EU-Kommissionen har netop åbnet den politiske debat vedrørende brugen af gummigranulat i kunstgræsbaner. I forløbet op til indstillingen fra Kommissionen er der blevet indhentet vurderinger fra forskellige udvalg under Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), herunder RAC (Udvalget for risikovurdering), der anbefalede et totalt forbud mod brugen af gummigranulat med en 6-årig indfasningsperiode, samt SEAC (Udvalget for socioøkonomisk analyse), der – udover et forbud – også pegede på et alternativ med at installere Risk Management Measures (RMM) på banerne for at undgå spredningen til uønskede arealer. SEAC mente, at hvis denne spredning kunne holdes under 7 g/m2 (ca. 50 kg pr. 11-mands bane) årligt, kunne det være et alternativ, der på en fornuftig måde også tog hensyn til banernes mange positive egenskaber som f.eks. brugbarhed året rundt, fremragende spilleegenskaber og den dermed positive effekt på folkesundheden.

De vigtigste og mest effektive RMM er først og fremmest bander omkring banen samt riste ved udgangen, hvor gummigranulatet automatisk falder af støvler og tøj. Disse foranstaltninger kan holde spredningen fra banerne på et minimalt niveau på ganske få kg årligt. Der er udviklet en europæisk CEN-anbefaling til dette formål.

EU-Kommissionen har nu valgt at spille ud med et forslag om et totalt forbud mod brugen af gummigranulat i kunstgræsbaner med en indfasningsperiode på 6 år. Sagen vil nu overgå til behandling i det politiske system, hvilket vil omfatte medlemslandene og EU-Parlamentet. Væsentlige aktører som f.eks. fodboldorganisationerne – såvel de nationale som det fælles-europæiske UEFA – vil derfor i de kommende måneder, måske år, spille ind med deres holdninger. Det samme vil genvindingsindustrien på såvel europæisk niveau (EuRIC) som nationale niveauer samt de praktiske udøvere af den cirkulære økonomi for dæk – som os her hos Genan. Dette videre forløb kan resultere i en vedtagelse i uændret form, en afvisning eller en vedtagelse med ændringer. Hvor lang tid denne politiske proces vil tage, er svært at forudse. Men det bliver en omfattende proces – både arbejdsmæssigt og tidsmæssigt.

Genans holdning er klar. Det ville være fuldstændigt tåbeligt at amputere et godt afsætnings-marked for genvindingsprodukter, når der findes teknologi til at begrænse spredningen til et absolut minimum. Alene i EU vil ca. 500.000 tons dæk skulle gå til forbrænding i stedet for genanvendelse – et kæmpe tilbageskridt for den cirkulære økonomi. Muligheden for at etablere kunstgræsbaner af høj spillekvalitet i eksempelvis de store byer, der ikke har nok arealer til idræt i forvejen, vil blive dramatisk forringet, hvilket vil få konsekvenser for folkesundhed, kriminalitets-forebyggelse og kropslig trivsel. Økonomien for sports- og kulturforvaltningerne i kommunerne vil få et skud for boven, da alternative løsninger både er langt dyrere og samtidigt dårligere. Og endelig vil klimaregnskabet blive forværret med udledning af 350.000 tons CO2 mere årligt alene i EU, da forbrænding i cementovne – eller eksport – vil være de eneste muligheder for de dæk, der så ikke længere må genanvendes på kunstgræsbaner i EU.

UEFA anslår:

  • at der findes 42.000 kunstgræsbaner i Europa
  • at 30.000 af disse baner vil blive berørt af det nuværende forslag fra Kommissionen
  • at gennemsnitsprisen for en baneomlægning (til en alternativ teknologi) vil være i omegnen af € 300.000
  • at forslaget fra Kommissionen vil pålægge europæisk fodbold en ekstraomkostning på
    € 8,5 mia. (i runde tal)

I Danmark anslås det, at der er 380 kunstgræsbaner, hvoraf de ca. 300 af dem har gummigranulat som infill. Det er ikke utænkeligt, at Kommissionens forslag – skulle det blive vedtaget i sin nuværende form – på sigt vil koste danske baneejere mellem kr. 500 mio. og kr. 750 mio. – alene til omlægning af banerne. Hvis EU i stedet vælger en løsning, hvor man med afværgeforanstaltninger (RMM) begrænser spredningen af gummigranulat til uønskede områder til et absolut minimum, så vil den samlede regning til de danske baneejere formentlig ende et sted mellem kr. 50 mio. og kr. 100 mio. Helt nye, foreløbige resultater fra Teknologisk Institut, som arbejder på et test- og udviklingsprojekt for Silkeborg Kommune og DBU, indikerer, at spredningen af gummigranulat med simple midler kan bringes til et marginalt niveau. Find de første – foreløbige – resultater fra test- og udviklingsprojektet her.

Vi vil hos Genan holde dig løbende orienteret og opdateret på den politiske proces omkring dette initiativ.

Du finder vores Q&A om emnet her. 

Frostfrit underlag sikrer udendørs ridning hele året

Uanset om ridning er på hobby- eller professionelt plan, er vejret en væsentlig faktor, når det kommer til en tur på hesten udendørs.

Især i de nordiske lande, hvor regn og slud, sne og frost fylder mange dage af årsregnskabet, bliver utallige ridetimer brugt indendørs i ridehallerne – banen udenfor er én stor vandpyt eller stenhård efter flere dage med minusgrader.

Men ved at bruge gummigranulat som toplag på sin ridebane har man en vand- og frostfri bane året rundt.

Læs historien her: Frostfrit underlag sikrer udendørs ridning hele året

GLOBALT GYLDIGE ISO-CERTIFICERINGER

Som en del af Genans strategiske og løbende systematiske tilgang til kvalitets-, miljø-, sundheds- og sikkerheds- samt energistyring følger vi kravene i følgende fire internationale standarder: ISO 9001 (kvalitetsstyring), ISO 14001 (miljøstyring), ISO 45001 (arbejdsmiljøstyring) og ISO 50001 (energistyring).

Takket være operationel ekspertise og vidensdeling på tværs af fabrikkerne samt den dedikerede indsats fra Genans medarbejdere på alle lokationer er det lykkedes os at opnå disse globalt gyldige certificeringer for vores seks dækgenvindingsfabrikker. I december 2021 blev alle seks anlæg auditeret af certificeringsvirksomheden GUTcert, og vi kan nu stolt præsentere resultatet: fire separate ISO-certificeringer, der hver især dækker alle seks Genan-anlæg.

Disse fire ISO-certifikater illustrerer de strenge standarder, som vi pålægger os selv med hensyn til kvalitet, sikkerhed på arbejdspladsen, miljøansvar og strukturering af vores energistyring med henblik på energieffektiv drift på alle Genan-fabrikker – i arbejdet for en bæredygtig fremtid.

Find certifikaterne her.

Årsregnskab 2021: Genan-koncernen sætter omsætningsrekord i udfordrende år

Genan quote icon

Den danskejede men internationale miljøkoncern Genan nåede sidste år sin hidtil højeste omsætning på 450 millioner kroner. Året har været præget af stigende materiale-, fragt- og energipriser, hvilket i Genans tilfælde vejer både positivt og negativt. Samlet set kommer koncernen styrket ud af året, der også bød på et ejerskifte med Maj Invest Equity som ny majoritetsaktionær.

Læs hele pressemeddelelsen eller vores årsregnskab for 2021.

1 2 3