genan@genan.eu

RECYCLET GUMMIGRANULAT I KUNSTGRÆS – hvad er op og ned?

Det er vigtigt, at gummigranulat holdes inde på kunstgræsbanen! For naturens skyld – men også for at holde behovet for genfyld på et absolut minimum.

Heldigvis gør små tiltag en kæmpe forskel, og vi kan alle sammen gøre noget!

Hent inspiration i denne nye video.For en bæredygtig fremtid…

BESØG GENAN PÅ FSB 2019 I KÖLN

Genan udstiller i år på FSB messen i Köln. Find os på stand nr. G-042 i hal 10.2 i dagene fra den 5. til 8. november 2019.

Vi glæder os til at byde jer velkommen – og fremvise vore kvalitetsprodukter.

Genan med ved dette års Panamerikanske Lege

Peru skal denne sommer være vært for de Panamerikanske Lege 2019. Forberedelserne til denne store begivenhed har været i gang længe, så banerne til de forskellige discipliner kan stå klar, når legene starter ultimo juli. Hos Genan er vi stolte over at have leveret stødabsorberende gummigranulat til nogle af de baner, hvor nogle af verdens bedste atleter snart skal dyste om medaljer.

Årsregnskab 2018: Fortsat fremgang hos Genan

Genan-koncernen løftede sidste år sin omsætning til 341,2 millioner kroner. Samtidig mere end fordobledes overskuddet med et resultat på 39 millioner kroner.

LÆS MERE

Genan opkøber Biosafe

Genan Holding A/S og den portugisiske leverandør af transportløsninger og maskineri til bygge- og anlægsindustrien, NORS, S.A., har underskrevet en bindende aftale, der betyder, at Genan opkøber NORS’ datterselskab Biosafe – Indústria de Reciclagens, S.A., som driver Portugals største dækgenvindingsfabrik.

LÆS MERE

GENAN SAFE GUMMI-PILLER UDSTILLET I HOUSE OF GREEN

Danske, non-profit State of Green har nu, efter en omfattende modernisering, genåbnet deres besøgscenter i København:House of Green.Hos Genan er vi stolte over at deltage med vores nye, innovative GENAN SAFE gummi-piller i husets udstilling for cirkulær økonomi, hvor fokus er bæredygtige genvindings-løsninger for en grønne planet.

GENAN SAFE er ensartede gummi-piller fremstillet af udtjente dæk – for forbedret stødabsorbering og størst mulig sikkerhed på legepladser.

ELEVER PÅ INNOVATIONSLINJE PÅ BESØG HOS GENAN

Genan-fabrikken i Viborg havde i går besøg af 3.C fra Viborg Handelsgymnasium. Klassen har innovation som studieretning, og eleverne havde nogle spændende og lærerige timer på fabrikken, hvor de til sidst fik til opgave at komme med idéer til nye og innovative anvendelsesområder for tekstilfibre fra udtjente dæk.

JRS ENEFORHANDLER AF ROAD+

Det glæder os at kunne meddele, at Genan GmbH har underskrevet en eksklusivaftale med J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG, der fremstiller organiske fibre af høj kvalitet.

I kraft af denne eneforhandlingsaftale vil J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG fremadrettet være Genans salgskanal for elastomer-modifikatoren ROAD+ til anlæg af vej. – ROAD+ er ydermere en af hovedkomponenterne i JRS´ innovative piller til modificerede asfaltblandinger: VIATOP® plus FEP.

ROAD+ er en veldokumenteret elastomer-modifikator til bitumen og asfalt, fremstillet i overensstemmelse med en proces, som firmaet Evonik har patent på.

Der er hos J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG tradition for at arbejde med innovative og gennemprøvede koncepter og produkter – samt at være banebrydende inden for bæredygtigt anlæg af asfaltvej.

Genan glæder sig til som samarbejdspartner fremover at gøre J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG følgskab på denne rejse, og begge virksomheder forventer, at samarbejdet vil give stor synergi.

GENAN SAFE GUMMIPILLER – EN BANEBRYDENDE PRODUKTNYHED

GENAN SAFE gummipiller er et nyligt lanceret, revolutionerende produkt til faldunderlag til legepladser. Pillerne byder på imponerende produktegenskaber, lav bulkdensitet og fremragende HIC-værdier! – En innovativ og banebrydende produktnyhed!

MILJØVENLIG DÆKINDSAMLING

Det danske system for national indsamling af brugte dæk er nok det mest klima- og miljøvenlige nationale dækindsamlingssystem i verden.

Systemet blev lanceret tilbage i 1995 – og var den første af sin art i verden. På daværende tidspunkt var fokus at afhjælpe miljøforurening og få gjort op med deponi af udtjente dæk.

I modsætning til de fleste andre indsamlingssystemer, som er bygget op omkring et producentansvar, er det danske system et gebyr-system, hvor der opkræves et fast gebyr for alle dæk, der indføres på det danske marked. De indsamlede gebyrer indgår i en pulje, som skattemyndighederne har opsyn med; og Miljøministeriet udfærdiger regler for fordelingen af midler til private indsamlere af udtjente dæk fra autoværksteder og genbrugsstationer.

Lige fra starten viste systemet sig at være yderst effektivt, og alle dæk blev indsamlet. Da alle omkostninger til indsamling og oparbejdning forudbetales på det tidspunkt, hvor dækkene indføres på det danske marked, er der intet incitament for ikke at lade de udtjente dæk gå til genvinding – hverken for private forbrugere eller indehavere af autoværksteder.

Med virkning fra juli 2017 er Miljøministeriet igen gået forrest og har taget næste skridt i forhold til miljørigtig indsamling og genvinding af dæk. Oparbejdningen af dæk til nyt råmateriale – dvs. gummi og stål – indebærer betydelige klimamæssige fordele til sammenligning med forbrænding (energigenvinding). Disse fordele afspejles nu i den måde, puljemidlerne fordeles på. Jo højere nyttiggørelsesgrad, der opnås af oparbejderen, jo højere godtgørelse pr. ton udbetales der til dækindsamleren.

Det er således nu ikke kun selve indsamlingen af alle de brugte dæk, der er af betydning – men også den videre forarbejdning af dækkene. Jo mere klima- og miljørigtig oparbejderens teknologi er, jo flere puljemidler vil indsamleren få udbetalt.

Miljøministeriet har godkendt Genan til en nyttiggørelsesgrad, der svarer til den procentdel gummi og stål, der genvindes ved hjælp af Genans teknologi. Den resterende tekstil-fraktion (restproduktet) udnyttes pt. til energigenvinding gennem forbrænding i cementovne. For produkt- og teknologiudviklerne hos Genan har det høj prioritet at finde og udvikle nye anvendelsesmuligheder og markeder for denne fraktion – og dermed gradvist øge nyttiggørelsesgraden til 100%.