info@genan.com

MODIFICERING AF ASFALT OG BITUMEN VED ANLÆG AF VEJE

 

Over hele verden er det hos vejmyndighederne almindeligt kendt, at det er godt købmandskab at anvende modificeret asfalt i forbindelse med nye vejprojekter. Såvel på mellemlangt som på langt sigt er det en omkostningseffektiv løsning, da gummimodificerede vejstrækninger i mindre grad slår revner og bliver sporkørt. Dette nedsætter behovet for vedligehold, som ikke blot er en økonomiske byrde men også er til gene for trafikken, idet vejstrækninger delvist må lukkes i forbindelse med vedligehold.

I vore dage er den mest almindelige måde at modificere bitumen på i forbindelse med anlæg af veje at anvende den syntetiske gummitype SBS (styren-butadien-styren). SBS fremstilles af knappe jomfruelige råmaterialer og er ikke kun en dyr løsning set fra et økonomisk synspunkt – men også miljømæssigt. Gummipulver udvundet fra dækgummi (GENAN FINE POWDER 0,2 – 0,8 mm) kan anvendes som bitumen-modifikator. Denne metode er gennem årene mindre og mindre brugt, og er blevet erstattet af GENAN ROAD+ PREMIXED, hvor gummipulver bliver premixed med Vestenamer® og herefter iblandes sten og bitumen (Dry Method). GENAN ROAD+ PREMIXED tilfører asfalten fuldt ud de samme egenskaber som SBS, og er derfor et mere bæredygtigt alternativ.