info@genan.com

SBR- eller ELT-gummi

– hvilken term er mest korrekt?

SBR og ELT er hyppigt anvendte akronymer, når bildæk – og især udtjente bildæk – er på agendaen.
Men hvad betyder de to forkortelser egentlig?

HVAD ER SBR?

SBR står for ”styrene butadiene rubber”, på dansk: styren-butadien-gummi – en kunstig gummiblanding, som består af ca. 25% styren og 75% butadien, forenet i en co-polymer for at fremstille syntetisk gummi, der kan anvendes til mange formål.

EGENSKABER OG FORMÅL

Jomfrueligt SBR-gummi har med produktegenskaber som høj slidstyrke, lang ældningsbestandighed og mangeårig elasticitet vist sig at være et fremragende valg til fremstilling af mange forskellige gummiprodukter lige fra pakninger til transportbånd – og ikke mindst anvender producenterne af bildæk materialet i vid udstrækning. Faktisk indeholder mere end halvdelen af alle eksisterende dæk adskillige typer af styren-butadien-gummi.

Dæk er dog ikke udelukkende fremstillet af styren-butadien-gummi. Naturgummi er en lige så væsentlig ingrediens (særligt i lastvognsdæk og industridæk), og talrige andre additiver tilsættes for at lave gummiblandinger i høj kvalitet til fremstilling af dæk.

SBR og naturgummi har forskellige egenskaber. Hvor SBR-gummi bliver hårdere over tid, bliver naturligt gummi blødere; og når det kommer til rivstyrke, klarer SBR-gummi sig dårligt, mens det er en styrke i det naturlige gummi.

FORSKELLIGE TYPER AF SBR

Styren-butadien-gummi kan fremstilles på to forskellige måder. Emulsions-SBR (E-SBR) fremstilles enten ved varm eller kold emulsionspolymerisering. Emulsions-SBR anvendes typisk til mindre dæk (til personbiler og varebiler op til 4500 kg), mens opløsningspolymeriseret SBR (solution SBR / S-SBR) er den foretrukne løsning til high-performance dæk. Fremstilling af SBR ved opløsningspolymerisering er den dyreste af de to processer – men på trods af prisen er S-SBR stadig den mest anvendte type SBR-gummi, fordi materialet udviser de bedste egenskaber, både hvad angår trækstyrke og elasticitet.

HVAD ER ELT?

”SBR-granulat” er et almindeligt anvendt udtryk, når snakken går på gummigranulat fremstillet af udtjente bildæk – men faktisk er ”ELT-granulat” en langt mere præcis betegnelse.

ELT står for End-of-Life Tyres; og eftersom Genan udelukkende recirkulerer dæk – og ingen andre gummiartikler – benævnes alle Genans produkter med den korrekte og præcise term: ELT-gummi. Granulat fremstillet af et input-materiale udelukkende bestående af udtjente dæk – uanset hvor stor en andel styren-butadien, der blev brugt til den oprindelige fremstillingsproces.

Hvor SBR kan henvise til både jomfrueligt, syntetisk gummi og recirkuleret gummi fra dæk, henviser ELT udelukkende til materiale fra dæk.

GENAN ER LEVERANDØR AF ELT-GUMMI

Hos Genan siger vi ELT. Vi recirkulerer nedslidte dæk fra personbiler, varevogne, lastbiler og industrikøretøjer. I en fuldautomatisk produktionsproces bliver brugte dæk neddelt, granuleret og separeret i de oprindelige dele: stål, tekstil og gummi. Vi markedsfører vores gummipulver, –granulat og –piller som ELT-gummiprodukter – og er således et eksempel på en vellykket og miljøvenlig recirkuleringsproces, hvor enorme mængder af bildæk, som ikke længere kan tjene deres oprindelige formål, får et nyt liv.

Hos Genan tager vi noget, som ellers ville have været et affaldsproblem, og omdanner det til en værdifuld ressource. Vores produkter – gummipulver, -granulat og -piller af høj kvalitet – indeholder ganske vist recirkuleret SBR – men de er så meget mere end det. De er bæredygtige, recirkulerede gummiprodukter, fremstillet af udtjente dæk og ikke noget som helst andet.

TIL GAVN FOR KLIMAET

Hver gang Genan recirkulerer et ton ELT, skånes atmosfæren for mindst 0,7 ton CO2-udslip sammenlignet med forbrænding som alternativ bortskaffelsesmetode. Det svarer til den mængde CO2, som en almindelig personbil med dieselmotor udleder ved at køre 3.800 km – f.eks. fra Berlin til Barcelona tur/retur.

Med seks fabrikker i verden har Genan samlet kapacitet til at recirkulere mere end 400.000 tons dæk hvert år, hvilket giver en besparelse på op til 280.000 tons CO2-udslip. Takket være Genans procesteknologi undgås dermed udledning af betragtelige mængder af CO2 – hvilket mindsker det samlede CO2-aftryk og gavner klimaet.

GENANS RECIRKULERING AF DÆK REDUCERER BEHOVET FOR FREMSTILLING AF JOMFRUELIGT SBR

Recirkulering af dæk sikrer, at værdifulde råmaterialer genanvendes. Når gummi fra bildæk får nyt liv i nye produkter, mindskes behovet for fremstilling af jomfrueligt gummi. Og hvis dækproducenterne tænker bæredygtighed ind og erstatter bare en lille del af det gummi, de bruger, med recirkuleret ELT-gummi, vil behovet for jomfrueligt SBR ligeledes blive mindre.