info@genan.com

BEREGN DIT EGET CO2-AFTRYK

 
I en fuldautomatiseret produktionsproces oparbejder Genan udtjente dæk og omdanner dermed dækaffald til værdifulde råmaterialer fra genanvendelse (Raw Materials from Recycling) i form af recirkuleret dæktråd, tekstil og gummi.
Når recirkulerede produkter fra Genan anvendes i stedet for nye råmaterialer, kan der opnås betydelige reduktioner i CO2-aftrykket. Hos Genan hjælper vi gerne ved at stille videnskabeligt validerede data fra vores livscyklusvurderinger til rådighed, så du kan foretage dine egne beregninger.

 

Cirkulær økonomi handler om at bruge råmaterialer fra genanvendelse til at erstatte nye råmaterialer. Materialer, der allerede er brugt til ét formål, får et nyt liv. På denne måde undgås produktion af nyt gummi og tekstil, og CO2-aftrykket på dit slutprodukt reduceres.

Hvis du ønsker at oplyse dit CO2-aftryk til eksterne interessenter – f.eks. kunder, organisationer og offentlige myndigheder – kan Genan hjælpe dig med alle de nødvendige data om CO2-aftryk, der relaterer sig til den mængde recirkuleret gummi eller tekstil fra Genan, der er anvendt i dit slutprodukt.

Bed din Genan-salgsrepræsentant om at give dig vores rapport om CO2-aftryk fra vugge til port, hvor alle data er tilgængelige. Rapporten viser CO2-aftrykket i hele processen, lige fra indsamlingen af udtjente dæk til det øjeblik, hvor recirkulerede tekstil- og gummiprodukter af høj kvalitet forlader Genans matrikel.

Rapporten er udarbejdet af FORCE Technology, et af de mest anerkendte institutter for livscyklusvurdering og beregning af CO2-aftryk, og den er bedømt af fagfæller (peer-reviewed) samt verificeret af Veritas HSE.