info@genan.com

VI HOLDER GANG I HJULENE

– LÆNGE EFTER DE HAR FORLADT VEJEN –

Dæk får verden til at flytte sig. Når dækkene drejer rundt, er der varer, der bliver leveret, mennesker, der bliver transporteret, og planer, der bliver ført ud i livet. Men hvad sker der, når dækkene er slidt ned og ikke længere roterer om hjulakslen? På verdensplan kasseres der dagligt mere end 7 millioner dæk. I store dele af verden udgør de et affaldsproblem og bortskaffes enten ved deponi på lossepladser – eller ved forbrænding med store mængder CO2-udledning til følge.

 

Hos Genan har vi forvandlet dette affaldsproblem til et grønt potentiale. Vi recirkulerer udtjente dæk, så de kan genbruges til mange forskellige formål. Hver dag kan vi oparbejde op til 150.000 dæk – og således årligt nedbringe udledningen af CO2 til atmosfæren med 280.000 tons. Det svarer til den mængde CO2, som 100.000 dieselbiler udleder på et år. Kort fortalt, så har Jorden et problem, og vi har en løsning. Vi holder dækkene fra hjulene i gang i et cirkulært livsforløb – hvilket gør en mærkbar forskel for klodens velbefindende. Vi siger, at vi arbejder for en bæredygtig fremtid.

Bæredygtighed i både produktion og relationer
Bæredygtighed er omdrejningspunktet for det, vi gør – men også for den måde, vi gør det på. Vi arbejder konstant på at mindske energiforbruget til vore recirkuleringsaktiviteter og på at være så miljøvenlige som muligt. Og vi tror på det frugtbare i at opbygge bæredygtige relationer med vore kunder og samarbejdspartnere. Dét gør vi ved at forpligte os til nogle grundlæggende principper om gennemsigtighed, de højeste kvalitets-standarder og et innovativt drive.

Er et brugt dæk løsningen på din udfordring?
Der er mange forskellige anvendelsesmuligheder for dæk, der recirkuleres af Genan: Dæktråd omsmeltes til nyt stål. Gummipulver og –granulat anvendes som råmateriale af producenter af ting såsom måtter, gulvbelægning, gummifliser, støjdæmpende foranstaltninger, håndtag, maling, coating og bindemiddel. Gummigranulat bruges som fyldmateriale i kunstgræsbaner, og både granulat og gummipiller bliver til stødabsorberende basisunderlag under løbebaner og i faldunderlag på legepladser. Og man kan endda gå hele vejen og lave nye dæk ud af gamle. Kun fantasien sætter grænser.

I vore mange udviklingssamarbejder med kunder kombinerer vi deres behov for recirkuleret gummi med vores produktkendskab. Sammen finder vi en grøn løsning på, hvad end det måtte være for en udfordring, du står over for – og holder hjulene i gang for en grønnere fremtid.

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Genan profilbrochure (på engelsk)

 

VERDEN HAR ET PROBLEM
– VI HAR EN LØSNING

På verdensplan kasseres der hver dag mere end 7 millioner dæk.
Hos Genan har vi forvandlet dette affaldsproblem
til et grønt potentiale.
Hør vores Group CEO forklare hvor
visionært recirkulering af dæk er.

HISTORIEN OM GENAN

At arbejde for bæredygtighed og en grønnere planet er helt centralt for Genan. I slutningen af 1970’erne opstod idéen om at opføre en fabrik til genanvendelse af udtjente dæk. Automobilindustrien var i stærk vækst, og man begyndte at se nærmere på affaldsproblemet med de kasserede dæk, der kun langsomt kunne nedbrydes på lossepladser og i naturen.

Idéen tog form i løbet af 1980’erne, og i 1990 blev idé til realitet, da den første genvindingsfabrik for kasserede dæk blev idriftsat i Viborg. Nu om dage er kundernes forskelligartede behov en vigtig katalysator for den løbende udvikling hos Genan, der konstant og inden for nye anvendelsesområder søger innovative måder at udnytte nedslidte dæk på.

MØD MARTIN

Som produktionsmedarbejder hos Genan er jeg glad for at være på en arbejdsplads, hvor man selv har mulighed for at påvirke sin dagligdag, og hvor man har nogle gode, dygtige og motiverede kolleger, som man kan løfte i flok med.
Det er dejligt at være i en organisation, der er så lille, at vejen fra produktionsmedarbejder til topledelse ikke er længere, end at alle har mulighed for at blive hørt – f.eks. i forbindelse med den løbende forbedring af produktionsfaciliteter og arbejdsmiljø. Ledelsen er lydhør over for de forslag, vi kommer med i både samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, og beslutningsprocesserne er relativt korte.

quotationmark_orange_career_150x150px Martin, produktionsmedarbejder hos Genan

HISTORIEN OM GENAN

GENANS VÆRDISÆT

FAKTA OM GUMMI

JOB & KARRIERE

TEKNOLOGI

NYHEDER

PRESSE

KONTAKT