info@genan.com

DEN SIDSTE UDFORDRING

 

Det er Genans vision, at alle udtjente dæk skal genanvendes på den miljømæssigt og økonomisk mest fordelagtige måde. Det vil sige, at alt output fra genvindingsprocessen bør anvendes på områder, hvor outputtet skaber værdi – og altså ikke forbrændes.

Hos Genan arbejdes der intenst med en løbende produktudvikling, hvor fokus er at finde alternative anvendelsesmuligheder for den tekstilfraktion, der udgør 10% af det samlede output fra Genans fabrikker. I og med at bæredygtighed er Genans kerneværdi, arbejdes der på at sikre, at tekstilfraktionen anvendes til miljøvenlige og økonomisk fordelagtige formål.

Det er allerede påvist, at tekstilfibre fra kasserede dæk har fremragende isoleringsegenskaber sammenlignet med f.eks. stenuld og mineraluld. Ikke desto mindre arbejder vi stadig med nye anvendelsesområder – enten på tegnebrættet eller i testfasen.

Granulat

Farvet granulat

Gummi-pulver

GUMMI-MODIFIKATOR

Gummi-piller

Stål

Tekstil-fibre