info@genan.com

GENAN INDFØRER ENERGITILLÆG

– CIRKULÆR ØKONOMI KRÆVER OGSÅ ENERGI –

Som så mange andre virksomheder er Genan i 2021 blevet ramt af de voldsomt stigende energipriser, der har ramt verden over. I 2021 absorberede vi disse omkostninger i respekt for vore indgåede aftaler, men det er desværre ikke en vej, vi ser os i stand til at fortsætte i 2022.

Hvis de voldsomme prisstigninger på elektricitet skulle reflekteres i vore årlige prisjusteringer, ville vi skulle gennemføre meget betydelige prisstigninger, som det ser ud nu. Prisstigninger, som ved en normalisering af elektricitetsomkostningerne, vil være ude af proportion med omkostningsniveauet. Det, synes vi ikke, kan retfærdiggøres over for vore kunder. Problemet er blot, at vi ikke ved, hvornår en normaliseret situation genskabes.

Af hensyn til vore kunder har vi derfor besluttet at holde energiomkostningerne ude af vores normale, årlige prisjustering for 2022, som således kommer til at omfatte alt andet end energi.

I stedet indfører vi et variabelt energitillæg, som på en let gennemskuelig måde følger det enkelte lands specifikke energiindeks, og som vil blive justeret månedligt. Vi håber på den måde at kunne skabe mere transparens og fleksibilitet for vores kunder – og ser frem til at kunne fjerne tillægget igen, så snart energipriserne falder til ro.

BEREGNING AF GENANS ENERGITILLÆG

Når man afleverer udtjente dæk (ELT (End-of-Life Tyres)) hos Genan for oparbejdning, vil Genan – indtil energipriserne igen normaliseres og stabiliseres – opkræve et energitillæg pr. ton nedslidte dæk, der modtages. Dette energitillæg justeres månedligt – og udregnes som et gennemsnit af de spot-priser, der i den foregående måned blev registreret i det pågældende land.

Herunder kan du se udviklingen af Genans energitillæg i det forgangne år.

SPOTPRISER PÅ ENERGI GÆLDENDE FOR HVER AF DE EUROPÆISKE GENAN-FABRIKKER