info@genan.com

MANGLER KVALITETEN, HAR GENBRUG INGEN FREMTID

Genbrug og genvinding kan være mange forskellige ting. Hvis kvaliteten af genbrugsprodukter ikke er høj nok til, at de kan substituere jomfrueligt råmateriale, er recirkulation og bæredygtighed blot floskler uden praktisk betydning.

Lige fra begyndelsen har kvalitet været en forudsætning og drivkraft for alle Genans udviklingsprojekter – ligesom overholdelse af brancherelevante standarder har været det. Hos Genan arbejder vi tæt sammen med vore kunder for at sikre den bedst mulige løsning til opfyldelse af deres behov.

KVALITETSKONTROL OG SPORBARHED

 

Det er i Genans produktion standardprocedure dagligt at udtage prøver af dagens output for at måle og kontrollere alle de vigtigste egenskaber. Disse data arkiveres behørigt for det tilfældes skyld, at en kunde skulle ønske oplysninger om kvaliteten af en bestemt levering. Genan er certificeret efter ISO 9001 kvalitetsledelsessystemet og underkastes regelmæssige audits.

 

LÆS MERE OM GENANS ISO-CERTIFICERINGER

 

GLOBALT GYLDIGE ISO-CERTIFICERINGER

 

Alle seks Genan-fabrikker er blevet certificeret i overensstemmelse med kravene i følgende internationale standarder:

ISO 9001 – Kvalitetsledelsessystem
ISO 14001 – Miljøledelsessystem
ISO 45001 – Arbejdsmiljøledelsessystem
ISO 50001 – Energiledelsessystem

Følg de fire links herunder for at se eller downloade certifikaterne.