genan@genan.eu

Det rigtige gummigranulat er nøglen til succes

For såvel kunstgræsbaner som løbebaner og legepladsunderlag er det rigtige gummigranulat nøglen til succes. I samarbejde med førende entreprenører og branchespecialister leverer Genan gummigranulat af høj kvalitet til alle disse anvendelsesområder.

Vælger man Genan

til sit anlægsprojekt inden for sport- og fritidssegmentet, vælger man:

 

En ISO-certificeret leverandør
En miljøvenlig løsning
Et ensartet produkt af høj kvalitet
Stor slidstyrke og lang produktlevetid

Legepladser

Genan granulat – eller GENAN SAFE gummipiller – anvendes i faldunderlag til legepladser, hvorved der skabes et sikkert miljø for aktive og eventyrlystne børn. Det kan ikke undgås, at børn til tider falder og slår sig under leg. Med stødabsorberende gummi-underlag gøres legepladserne dog blødere, og til sammenligning med legepladser med mere traditionelle overflader, vil børnene således ikke komme nær så slemt til skade.

Genans produkter overholder EU-forordningerne
For at gøre legepladser så sikre som muligt har EU udstedt nogle standarder for overfladeelasticitet, som offentlige legepladser skal overholde. Disse forskrifter er at finde i EU direktiv EN 1176 samt EN 1177.

Et faldunderlag fremstillet af gummigranulat eller gummipiller er sundere for børnene end underlag af sand, grus eller træflis. Et gummiunderlag er langt nemmere at holde rent, og man kan således undgå problemer med eksempelvis skjulte efterladenskaber som kanyler, glasskår og ekskrementer fra hunde og katte.

Anlæg af faldunderlag til legeplads
Legepladser anlægges ofte in situ. Gummigranulat eller gummipiller blandes med polyuretan, og faldunderlaget støbes på stedet. Der er mange eksempler på legepladsunderlag i spændende udformninger, design og farver. Alternativt kan faldunderlag opbygges af præfabrikerede gummifliser, fremstillet af gummiindustrien – med anvendelse af gummigranulat som kildemateriale.

Genan tilbyder gummigranulat til legepladser i fire standardstørrelser: MEDIUM, COARSE, SUPER COARSE og ULTRA COARSE.

GENAN SAFE er ensartede gummipiller. GENAN PELLETS 4,2 / 5 er 5 mm lange piller med en diameter på Ø4,2 mm.

 

Sports- og løbebaner

I et underlag til en sportsbane, anvendes Genan granulat typisk til det elastiske, stødabsorberende basisunderlag – med et indfarvet lag ovenpå som slidlag.

Gummigranulat fra Genan er af høj kvalitet og anvendes til atletikbaner, løbebaner og mindre baner til eksempelvis basketball, tennis el. lign.

Atletikbaner o.l. anlægges ofte in situ. Gummigranulat blandes med polyuretan, og banen støbes på stedet.

Gummigranulat til baneanlæg tilbydes i to standardstørrelser: MEDIUM og  COARSE. Kornstørrelsesfordelingen er vigtig, da denne har indflydelse på både anlægsomkostningerne og kvaliteten af det færdige resultat. Vælger man et kvalitetsmæssigt ringe granulatprodukt med for højt støv- og tekstilindhold, vil man skulle bruge mere dyrt bindemateriale for at opnå samme egenskaber.

 

 

 

 

Ridebaner

Anvendt som toplag på både indendørs og udendørs ridebaner byder GENAN ULTRA COARSE på mange fordele.

Behovet for vedligehold er minimalt, og holdbarheden på banen er lang, da gummigranulat er særdeles slidstærkt og ikke nedbrydes af vejr og vind.

Sammenlignet med baner med enten græs, sand eller flis, er beskaffenheden på regnfulde dage såvel som i frostvejr langt bedre; og på varme, tørre dage vil man opleve færre støvgener.

Med recyclet gummigranulat som toplag sikres et stødabsorberende underlag, som er skånsomt for hestens sener, led og hove. Og skulle rytteren falde af, afbødes faldet på det elastiske gummilag.

 

Kunstgræsbaner

I en typisk kunstgræsbane anvendes Genan gummigranulat både som fyldmateriale, også kaldet infill (størrelserne FINE, FINE/MIX eller MEDIUM) og til anlæg af det underliggende basislag, også kaldet e-layer (størrelserne COARSE, SUPER COARSE eller ULTRA COARSE). Dette uanset om basislaget støbes på stedet (in situ) eller fremstilles af præfabrikerede gummimåtter.

Kunstgræsbaner er fuldt ud accepteret af de store fodboldorganisationer FIFA og UEFA – og er nu også officielt tilladt til spil på alle niveauer, inklusiv Champions League og World Cup’en.

 

 

Infill

INFILL ER DEN FAKTOR, DER HAR STØRST INDFLYDELSE PÅ, HVORDAN BOLDEN OPFØRER SIG PÅ BANEN
Skønt infill kun udgør en mindre andel af de samlede omkostninger til et komplet kunstgræsprojekt, er det muligvis den vigtigste faktor. Infill-kvaliteten er altafgørende for, at banen kan leve op til de givne kravsspecifikationer – og infill er således en uhyre vigtig bestanddel for folks oplevelse og opfattelse af kunstgræsbanen efter ibrugtagning.

INFILL HAR FORBEDRET DEN MÅDE BOLDEN SPRINGER OG TRILLER PÅ
For at sikre optimal boldflugt må kornstørrelsen på gummigranulatet hverken være for fin eller for grov. Hvis fyldmaterialet er for fint, vil det kompaktere, og kunstgræsset vil så ikke være elastisk nok. Hvis fyldmaterialet er for groft, vil det tage for meget energi fra bolden, hvilket vil forringe boldens opspring og føre til granulatsprøjt. For at kunne imødekomme alle særlige kravsspecifikationer, tilbyder Genan derfor tre forskellige infill-størrelser: FINE, FINE/MIX og MEDIUM.

VEDLIGEHOLD
For at bibeholde kunstgræsbanernes fortræffelige egenskaber såsom elasticitet, vejrbestandighed og særdeles gode ældningsegenskaber påfyldes infill også i forbindelse med vedligehold af banerne. Vedligeholdelsesomkostningerne er lave – men den måde, bolden opfører sig på, er helt fantastisk god.

 

 

 

 

E-layer

I nogle kunstgræssystemer lægges et såkaldt e-layer som basisunderlag under selve græstæppet. Basislaget giver banen langvarig elasticitet og stødabsorberende egenskaber. Et e-layer fremstilles af gummigranulat iblandet et polyuretan-bindemiddel. Genan tilbyder gummigranulat til e-layer i tre standardstørrelser: COARSE, SUPER COARSE og ULTRA COARSE.

Der er to almindeligt udbredte måder, hvorpå man kan fremstille det elastiske basisunderlag. Det kan enten støbes på stedet (in situ), hvor gummigranulat blandes med 8-12% polyuretan-bindemiddel; alternativt kan det opbygges af præfabrikerede gummimåtter. Ved begge fremgangsmåder anvendes gummigranulat fra Genan af høj kvalitet.

GUMMI FRA UDTJENTE DÆK ER IDEELT TIL E-LAYERS

Genan gummigranulat er et fortrinligt materiale til stødabsorberende underlag, da gummi fra udtjente dæk besidder de allerbedste, elastiske egenskaber på markedet. Dækindustrien har gennem flere årtiers forskning udviklet et slidstærkt og elastisk materiale, som er særdeles velegnet til netop dette formål.

FAQ om kunstgræs

Kan fodboldspillere få brandsår, hvis de laver glidende tacklinger?

Brandsår var et stort problem på de første to generationer af kunstgræs; men med teknologien bag tredje-generations kunstgræs – og med det rigtige og korrekt anlagte system – er brandsår ikke længere et problem.

Kan fodboldspillere få rifter fra stålrester i infill-materialet?

Nej, Genan infill er rent og indeholder ikke rester af dæktråd.

Er der risiko for, at en kunstgræsbane forårsager forurening af vandmiljøet?

Et nyligt udgivet, internationalt litteraturstudium udarbejdet af Teknologisk Institut (DTI) anslår, at den årlige udledning til vandmiljøet ligger på mellem 2,5-36 kg pr. kunstgræsbane. Følger man retningslinjerne for best practice i forbindelse med både banedesign, vedligehold samt rutiner og vaner / adfærd hos spillere og vedligeholdspersonale, kan disse begrænsede mængder reduceres til næsten ingenting.

Hvordan bør en kunstgræsbane designes, anvendes og vedligeholdes for at undgå spredning af infill til miljøet?

Genan anbefaler, at der rundt om en kunstgræsbane opsættes barrierer / inddæmningspaneler til tilbageholdelse af infill – samt etableres opsamlingsbælter med specielle måtter langs alle banens fire sider. En kunstgræsbane skal være indhegnet, og der skal kun være nogle få ind-/udgange, der alle skal være forsynet med sluse, hvor spillerne skal tømme deres sko og børste deres tøj af. I forbindelse med vedligeholdelse af banen skal specielle børster anvendes, og disse bør kun anvendes til dette specifikke formål.

Reagerer bolden på samme måde som på græsbaner?

Ja, kravsspecifikationerne til kunstgræs er opstillet således, bolden skal opføre sig på samme måde som på græsbaner.

Bevæger bolden sig hurtigere eller langsommere på kunstgræs?

De fleste fodboldspillere siger, at boldhastigheden er den samme; nogle spillere hævder dog, at bolden bevæger sig lidt hurtigere på kunstgræs.

Hvorfor har FIFA taget kunstgræs med i sine anbefalinger?

Kunstgræs er en omkostningsbesparende løsning, idet der kan spilles hyppigere på kunstgræs end på en græsbane. Man kan spille på kunstgræs året rundt, uanset vejret, og kunstgræsbaner skal ikke ligge ubenyttet hen mellem kampene, som græbaner skal for at beskytte græsset. Vedligeholdelsesomkostningerne er meget lavere end for græsbaner, og man er ikke afhængig af naturressourcer som eksempelvis vand.
En anden meget vigtig faktor for FIFA er udbredelsen af god fodbold i den tredje verden. I udviklingslande sætter knappe ressourcer til vandforbrug og andre vedligeholdsomkostninger som regel en stopper for vedligeholdelse af græsbaner. Kunstgræs muliggør således udviklingen af mange unge talenter i fattige lande.

Kan man spille på kunstgræs hele året rundt?

Ja, det eneste, man behøver gøre, er eventuelt at rydde sne om vinteren.

Hvor dyrt er det at vedligeholde en kunstgræsbane sammenlignet med en græsbane?

Svaret til dette spørgsmål kommer an på, hvor i verden, man befinder sig. Som tommelfingerregel kan man dog sige, at besparelserne ved kunstgræs stiger, jo mere ekstreme klimaforholdene bliver. I meget kolde og meget tørre egne er besparelserne enorme; men uanset hvor i verden, man er, er der betragtelige besparelser at hente.

Er det korrekt, at både bold og spillere bliver snavsede ved spil på kunstgræs?

Nej, ikke hvis der er anvendt Genan infill, da Genan gummigranulat stort set er frit for støv.

Er der en sundhedsrisiko forbundet med at spille på kunstgræs med gummigranulat?

Talrige, videnskabelige undersøgelser – både tidligere og nyligt afsluttede – slår fast, at gummi infill fremstillet af udtjente dæk ikke udgør nogen forhøjet sundhedsrisiko. I februar 2017 fremlagde Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) resultaterne af en ny og omfattende undersøgelse. ECHA “har ikke fundet noget grundlag for at fraråde dyrkning af sport på kunstgræsbaner, der indeholder genbrugsgummigranulat som fyldmateriale”. Til grund for denne udtalelse ligger ECHA’s evaluering, der viser “en meget lav risiko for eksponering af stoffer, som findes i granulatet”.