info@genan.com

DEN ULTIMATIVT MEST BÆREDYGTIGE LØSNING

 

Vugge-til-vugge princippet er den ideelle måde, hvorpå man kan undgå, at anvendelsen af et givent produkt resulterer i et affaldsproblem.

Samtlige produkter fremstillet på Genans genvindingsfabrikker er lavet af brugte dæk; og målet bør altid være at fremstille gummi af så høj en kvalitet, at det kan bruges til at substituere jomfrueligt gummi i nye gummi-compounds i forholdet 1:1.

I forbindelse med produktion af nye dæk forholder det sig imidlertid sådan, at gummi uigenkaldeligt mister nogle af sine egenskaber under vulkaniseringsprocessen. Sandsynligheden taler derfor for, at genvundet dækgummi aldrig helt vil kunne opnå nøjagtigt de samme egenskaber som jomfrueligt gummi.

GENAN GUMMI TIL DÆKPRODUKTION

 

Genans fine, mikroniseret gummipulver anvendes i dag af fabrikanter i dækindustrien, hvor det erstatter en lille del af det jomfruelige råmateriale i gummi-compounden. Genan arbejder tæt sammen med dækindustrien for at gøre denne ultimative vugge-til-vugge genvinding til virkelighed. Som konsekvens heraf er ringen i den cirkulære økonomi inden for gummi- og dækproduktion nu gradvist ved at sluttes. Dette takket være udviklingen af Genans rene og miljøvenlige dækgenvindingsteknologi.