info@genan.com

GENAN WHISTLEBLOWER-ORDNING

Her finder du Genans Whistleblower-ordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Genan. Ordningen er henvendt til leverandører til Genan, samarbejdspartnere eller andre, der arbejder for Genan, samt medarbejdere internt hos Genan.

Du kan indberette:
• Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
• Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
• Brud på arbejdssikkerheden
• Miljøforurening
• Fysisk vold og seksuelle krænkelser
• Korruption
• Nepotisme
• Tilfælde, hvor medarbejdere væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kolleger eller andre – uden der er et arbejdsmæssigt behov
• Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

Ovenstående liste er kun eksempler.
Indberetningerne skal være baseret på enten viden eller en begrundet mistanke.
Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det.
Alle henvendelser besvares og behandles, da enhver henvendelse er værdsat.

Indberetter kan vælge at være anonym.

Du kan i Genans whistleblower-politik læse mere om, hvordan whistleblower-ordningen fungerer.

Klik her for at gå til siden med Genans whistleblower-ordning.