info@genan.com

VIGTIGHEDEN AF DET GODE SAMARBEJDE

Hos Genan samarbejder vi med flere partnere og netværk i vores arbejde for en grønnere fremtid.
Du kan læse mere om dem på denne side.

FN17 BUSINESS

FN17 Business er en organisation placeret i Viborg, som hjælper både små og store virksomheder med at implementere FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Genan og FN17 Business har dermed et fælles engagement i den grønne dagsorden, og ved at samarbejde bidrager vi ikke kun til vores lokalsamfunds velbefindende, men også til det større globale miljø..

Som medlem af FN17 Business er Genan en del af et netværk med andre virksomheder, som arbejder aktivt med verdensmålene hver eneste dag. Ved at spare med ligesindede organisationer og virksomheder kan vi i fællesskab skabe meningsfulde forandringer, udveksle innovative ideer og fremskynde overgangen til en mere bæredygtig fremtid.

NEW LIFE INITIATIVE

NEW LIFE-initiativet støttes af virksomheder og foreninger, hvis mål er at anvende materialer, der er genanvendt fra ELT-dæk (End-of-Life-Tyres), herunder udtjente dæk, som et bæredygtigt råmateriale til produkter af høj kvalitet med lang levetid.

Genan er en stolt partner af NEW LIFE-initiativet, og vi støtter organisationens arbejde med at udbrede kendskabet til genanvendelse af ELT-dæk samt at fremme de miljømæssige fordele ved at anvende genanvendt gummi, stål og tekstilfibre som råvarer – sammenlignet med brugen af nye materialer.

AZUR-NETVÆRKET

AZuR er et innovationsforum for genbrug af udtjente dæk og tilbyder et bredt netværk med en lang række virksomheder – alle relateret til dækindustrien. Sammen med en lang række andre virksomheder forsøger Genan at fremme budskabet og de fælles mål for deltagerne i dette netværk, der støtter bæredygtige løsninger.

AZuR arbejder uafhængigt og har til formål at etablere gummi, stål og tekstilfibre fra udtjente dæk som værdifulde råmaterialer og løbende at finde nye markeder, salgskanaler og anvendelsesmuligheder for dem.

EURIC

EuRIC er den forening, der repræsenterer de europæiske genanvendelsesindustriers interesser på EU-plan. Gennem sine forskellige afdelinger dækker EuRIC langt de fleste affaldsstrømme og samler nationale foreninger og virksomheder inden for genanvendelse og ressourceforvaltning fra mere end 23 europæiske lande.

EuRIC er en vigtig partner, der formidler oplysninger om og støtter promoveringen af cirkulær økonomi i Europa. Industrien kan således bidrage til de planer, der kommer fra EU-Kommissionen i forbindelse med CEAP (handlingsplanen for cirkulær økonomi).

FN’S GLOBAL COMPACT

The FN’s Global Compact er det mest verdensomspændende bæredygtighedstiltag for virksomheder.
Ved som virksomhed at deltage i FN’s Global Compact forpligter Genan sig til til stadighed at styrke sit arbejde med Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption – samt til at bidrage til de 17 verdensmål (SDGs).

Læs vores CEO’s 2022-erklæring om støtte til FN’s Global Compact (på engelsk)

Hvorfor være en del af FN's Global Compact?

Genans kerneværdi er bæredygtighed, og vi lover at arbejde for en bæredygtig fremtid i alle de valg, vi tager.
Som den største dæk-recycler i verden er det vores vision, at alle udtjente dæk bør genanvendes på den miljømæssigt og økonomisk mest fordelagtige måde.
At være med i FN’s Global Compact er et naturligt skridt i vore bestræbelser for at bidrage til en grønnere fremtid.

Hvordan implementerer Genan de 10 principper?

Genan er en ansvarlig miljøvirksomhed, og samfundsansvar og socialt engagement er en fundamental del af vores forretningsetik og vores integritet. Global Compacts 10 principper har en central plads i vores CSR politik, og vi efterlever disse principper i driften af samtlige koncernens virksomheder.

Hvilke verdensmål fokuserer Genan primært på?

Genans kerne-forretningskoncept er primært rettet mod arbejdet med at nå mål nr. 12 (at sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer) og mål nr. 13 (at handle hurtigt for at kæmpe mod klimaforandringer og deres konsekvenser).