info@genan.com

KLIMA- OG MILJØMÆSSIG DOKUMENTATION

En livscyklusvurdering / LCA (Life Cycle Assessment) er det mest moderne og avancerede videnskabelige værktøj til at beskrive den miljø- og klimamæssige påvirkning, et givent produkt har i løbet af sin livscyklus fra vugge til grav. Hvor affaldshierarkiet udstikker nogle generelle anbefalinger, udgør en LCA en detaljeret og yderst solid, videnskabelig dokumentation, der sætter tal på de miljømæssige og klimarelaterede konsekvenser af et givent valg.

Politikere og miljøforkæmpere benytter sig i høj grad af LCA-studier, så den bedst mulige information kan blive lagt til grund for miljø- og skattelovgivning. Detaljerede LCA-studier skal følgelig leve op til strenge, internationale standarder, så man undgår manipulation og ”grønvaskning” som følge af kommercielle og politiske interesser.

Et sæt ISO-standarder – ISO 14040 og ISO 14044 – er derfor udarbejdet, hvilket sikrer høj, videnskabelig troværdighed. Endvidere arbejdes der inden for EU med principperne i ILCD (the International Reference Life Cycle Data System), som et LCA-studie bør leve op til.

Et LCA-studie bør ydermere altid underkastes fagfællebedømmelse af uafhængige forskere – et såkaldt peer review.

Genan har investeret betragtelige summer i udfærdigelsen af sådan videnskabelig dokumentation – og har lagt udarbejdelsen af disse studier i hænderne på de anerkendte, internationale institutter: FORCE i Danmark og IFEU i Tyskland.

GENANS LCA-STUDIER

Siden 2009 har Genan fået udarbejdet fire store LCA-studier, der sammenligner forskellige bortskaffelsesmetoder for udtjente dæk. Tre af studierne (ét amerikansk og to europæiske) sammenligner Genans materialegenvindingskoncept med forbrænding i cementovne. Det fjerde studie sammenligner Genan-konceptet med anvendelsen af udtjente dæk som fyldmateriale ved anlægsarbejder – også kaldet ”civil engineering applications”. Der kan herunder downloades en sammenfatning af det seneste studie fra 2020.

Alle fire studier har påvist, at metoden med materialegenvinding giver væsentlige fordele på alle miljø- og klimamæssige parametre sammenlignet med andre bortskaffelsesmetoder. Der spares betydelige mængder drivhusgasser, idet klimaet skånes for udledning af 700 kg CO2 pr. ton udtjente dæk, der oparbejdes i stedet for at blive sendt til forbrænding.

 

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Sammenfatning af LCA – Materialegenvinding kontra medforbrænding i cementovne (engelsk)