genan@genan.eu

Klima- og miljømæssig dokumentation

En livscyklusvurdering / LCA (Life Cycle Assessment) er det mest moderne og avancerede videnskabelige værktøj til at beskrive den miljø- og klimamæssige påvirkning, et givent produkt har i løbet af sin livscyklus fra vugge til grav. Hvor affaldshierarkiet udstikker nogle generelle anbefalinger, udgør en LCA en detaljeret og yderst solid, videnskabelig dokumentation, der sætter tal på de miljømæssige og klimarelaterede konsekvenser af et givent valg.

Politikere og miljøforkæmpere benytter sig i høj grad af LCA-studier, så den bedst mulige information kan blive lagt til grund for miljø- og skattelovgivning. Detaljerede LCA-studier skal følgelig leve op til strenge, internationale standarder, så man undgår manipulation og ”grønvaskning” som følge af kommercielle og politiske interesser. Et sæt ISO-standarder – ISO 14040 og ISO 14044 – er derfor udarbejdet, hvilket sikrer høj, videnskabelig troværdighed og fagfællebedømmelse af uafhængige forskere.

Genan har investeret betragtelige summer i udfærdigelsen af sådan videnskabelig dokumentation – og har lagt udarbejdelsen af disse studier i hænderne på de allerbedste, internationale institutter: Franklin Associates (USA), IFEU (Tyskland) samt CRI og FORCE i Danmark.

Genans LCA-studier

Inden for det seneste årti har Genan fået udarbejdet tre store LCA-studier, der sammenligner forskellige bortskaffelsesmetoder for udtjente dæk. To af studierne (ét amerikansk og ét europæisk) sammenligner Genans materialegenvindingskoncept med forbrænding i cementovne. Det tredje studie sammenligner Genan-konceptet med anvendelsen af udtjente dæk som fyldmateriale ved anlægsarbejder – også kaldet ”civil engineering applications”. Der kan downloades sammenfatninger af alle tre studier.

Alle tre studier har påvist, at metoden med materialegenvinding giver væsentlige fordele på alle miljø- og klimamæssige parametre sammenlignet med andre bortskaffelsesmetoder. Der spares betydelige mængder drivhusgasser, idet klimaet skånes for udledning af 1,1 ton CO2 pr. ton udtjente dæk, der oparbejdes i stedet for at blive sendt til forbrænding. Sammenlignes materialegenvinding med civil engineering, er besparelserne endnu højere (1,8 ton mindre CO2-udledning pr. ton udtjente dæk).

 

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

LCA – Materialegenvinding kontra medforbrænding i cementovne (engelsk)

 

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

LCA – Materialegenvinding kontra civil engineering (engelsk)