info@genan.com

Genan granulat – eller GENAN SAFE gummipiller – anvendes i faldunderlag til legepladser, hvorved der skabes et sikkert miljø for aktive og eventyrlystne børn. Det kan ikke undgås, at børn til tider falder og slår sig under leg. Med stødabsorberende gummi-underlag gøres legepladserne dog blødere, og til sammenligning med legepladser med mere traditionelle overflader, vil børnene således ikke komme nær så slemt til skade.

Genans produkter overholder EU-forordningerne
For at gøre legepladser så sikre som muligt har EU udstedt nogle standarder for overfladeelasticitet, som offentlige legepladser skal overholde. Disse forskrifter er at finde i EU direktiv EN 1176 samt EN 1177.

Et faldunderlag fremstillet af gummigranulat eller gummipiller er sundere for børnene end underlag af sand, grus eller træflis. Et gummiunderlag er langt nemmere at holde rent, og man kan således undgå problemer med eksempelvis skjulte efterladenskaber som kanyler, glasskår og ekskrementer fra hunde og katte.

Anlæg af faldunderlag til legeplads
Legepladser anlægges ofte in situ. Gummigranulat eller gummipiller blandes med polyuretan, og faldunderlaget støbes på stedet. Der er mange eksempler på legepladsunderlag i spændende udformninger, design og farver. Alternativt kan faldunderlag opbygges af præfabrikerede gummifliser, fremstillet af gummiindustrien – med anvendelse af gummigranulat som kildemateriale.

Genan tilbyder gummigranulat til legepladser i fire standardstørrelser: MEDIUM, COARSE, SUPER COARSE og ULTRA COARSE.

GENAN SAFE er ensartede gummipiller. GENAN PELLETS 4,2 / 5 er 5 mm lange piller med en diameter på Ø4,2 mm.