info@genan.com

VIDENSBASERET TEKNOLOGI

Dokumenteret teknologi og mere end 30 års erfaring

Genans unikke koncept for genanvendelse af udtjente dæk
Genans koncept for genanvendelse af nedslidte dæk er enestående. Teknologien blev oprindeligt udviklet i 1990 og er siden løbende blevet videreudviklet. I en højteknologisk proces, udviklet og optimeret med mere end 30 års praktisk erfaring, neddeles alle typer udtjente dæk – personvogns-, varevogns-, lastvogns- traktor- eller entreprenørdæk – til de oprindelige bestanddele: gummi, stål og tekstil.
Teknologien er fuldautomatiseret. Fra start til slut forarbejdes dækkene uden manuel håndtering, hvilket sikrer en ensartet og høj produktkvalitet. Ingen anden leverandør af genbrugsgummi på markedet er i stand til at fremstille et produkt, der er så ensartet og rent som Genans.
Outputtet fra en Genan fabrik består af 75% gummigranulat og –pulver, 15% stål og 10% tekstilfibre.

NOMINEL PRODUKTIONSKAPACITET PÅ GENANS FABRIKKER

FINT MIKRONISERET PULVER

På Genan-fabrikken i Viborg er en produktionslinje for meget fint, mikroniseret gummipulver i drift. Disse raffinerede produkter kan substituere jomfrueligt råmateriale i talrige forskellige avancerede anvendelsesområder. Et eksempel er dækindustrien, hvor der ved anvendelsen af recirkuleret dækgummi til produktion af nye dæk opnås vugge-til-vugge recirkulering.

 

 

 

GENANS KONCEPT FOR GENVINDING AF BRUGTE DÆK

GENAN-KONCEPTET

AMBIENT GRANULERING

Genans granuleringsproces er et fuldautomatiseret procesforløb – og kræver således ikke mange mandetimer. En fabrik med en årlig kapacitet på 70.000 tons driftes af et skiftehold på kun tre medarbejdere, der overvåger processen – samt én vedligeholdsmedarbejder.

KVALITET OG CERTIFICERING

Genans granuleringsproces er såvel energi- som kvalitetscertificeret, og kvalitetsprøver udtages og analyseres således dagligt enten på et internt eller et eksternt laboratorium. Dette for at sikre, at Genans produkter lever op til de strengeste kravsspecifikationer på markedet – nemlig dem Genan selv opstiller.

DOKUMENTERET TEKNOLOGI – LØBENDE UDVIKLING

Den tekniske konstruktion, der ligger bag Genan-fabrikkernes nuværende proceskonfiguration, kan føres tilbage til 1990’erne. Teknologien udvikles dog løbende – med stort fokus på parametre som energibesparelse, produktoptimering, rensning af de forskellige output-fraktioner samt sænkning af vedligeholdsomkostningerne.

KAPACITET

Den samlede granuleringskapacitet for alle 6 Genan fabrikker er mere end 400.000 tons årligt.

MIKRONISERET FINFORMALING

Genan har fremstillet gummipulver siden 1990’erne, og netop denne store produktionserfaring har dannet baggrund for opførelsen og idriftsættelsen af den mikroniserede finformalingslinje i Viborg.

INPUT-MATERIALE

Som input-materiale til den mikroniserede fremstilling af fint gummipulver anvendes udelukkende materiale fra Genans granuleringsproces. Dette sikrer kvaliteten af input-materialet – hvilket igen sikrer et ensartet output af meget fint gummipulver af høj kvalitet.

PROCES

Til grund for dimensioneringen af den mikroniserede finformalingslinje ligger kravet om et minimalt energiforbrug. I designfasen blev der således brugt mange ressourcer på at gøre processen så miljøvenlig, som den avancerede teknologi nu tillod. Input-materialet formales i to parallelle, fuldautomatiserede, mikroniserede møller, og resultatet er et højt gennemløb og et eftertragtet output af usædvanligt ensartede, fine gummipartikler.

KAPACITET

Den samlede kapacitet på Genans mikroniserede finformalingslinje er 22.500 tons årligt.