info@genan.com

MILJØ

Vugge til vugge

KLIMA

Kvalitet

Livscyklus-vurdering

Sundhed & Sikkerhed

 

GENANVENDELSE“

 

Dæk fremstilles af gummi, stål og tekstilfibre. Kvaliteten af dæk er helt afgørende for trafiksikkerheden – og dækfabrikanterne anvender derfor kun de allerbedste råmaterialer i deres produktion.

I årtier var det almindelig praksis, at man bare kørte dæk til deponi efter endt produktlevetid; – en alt andet end bæredygtig bortskaffelsesmetode, som desværre stadig er vidt udbredt i store dele af verden. Siden gik man over til ved forbrænding i f.eks. cementovne at genvinde den energi, som de brugte dæk indeholdt. Dette var et klart fremskridt til sammenligning med deponi, men de gode råmaterialer blev ødelagt, og kun en lille del af den energi, der oprindeligt var blevet brugt til at fremstille dækkene, blev genvundet.

Den mest bæredygtige løsning er materialegenvinding, hvor udtjente dæk forarbejdes til nyt råmateriale af høj kvalitet, der kan substituere jomfrueligt gummi og stål.

En løsning er kun virkelig bæredygtig, hvis man kan dokumentere en positiv indvirkning på klimaet; hvis ikke der er negative følgevirkninger for miljøet; hvis ikke der sundhedsrisici forbundet med det recirkulerede materiale; og hvis kvaliteten af dette genbrugsmateriale er så høj, at industrien og forbrugerne er indstillede på at anvende det som erstatning for jomfruelige materialer.

Dæk fremstilles af knappe ressourcer. I fremtiden vil udbuddet af jomfrueligt stål blive mindre, og produktion af naturgummi er ensbetydende med rydning af regnskovsområder, hvilket fører til manglende biologisk mangfoldighed. Regnskovsområder optager mere CO2 end gummiplantager, og når regnskovsarealer ryddes til fordel for nye gummiplantager, optages der således mindre CO2 fra atmosfæren. Materialegenvinding har altså enorm betydning.