info@genan.com

GENAN GUMMIPULVER

Gummipulver fra Genan er bæredygtigt genanvendt gummipulver med partikelstørrelser < 1 mm.

Genan gummipulver kan bruges som tilsætningsstof i compounds til fremstilling af en lang række forskellige produkter. Såvel ved ambient granulering som ved kryogen formaling fremstilles der med Genans teknologi et meget fint gummipulver.

Til fremstilling af både ambient pulver (gummipulver produceret ved stuetemperatur) og kryogent pulver (mikroniseret gummipulver fremstillet i en kryogen formalingsproces) bruger vi en blanding af personvognsdæk, lastvognsdæk og industridæk som råmateriale.

UTALLIGE ANVENDELSESOMRÅDER

Genan gummipulver kan anvendes til mange forskellige formål. Producenter af gummiprodukter kan erstatte en procentdel af det jomfruelige gummi, der anvendes i deres gummiblandinger, med omkostningsbesparende gummipulver fremstillet af genanvendte udtjente dæk – og dermed tilføje et element af bæredygtighed til deres produktion.

GUMMIPULVER TIL ANLÆG AF VEJE

Til anlæggelse af veje tilbyder Genan en elastomer-modifikator til bitumen og asfalt ved navn GENAN ROAD+ PREMIXED. Produktet består af både gummipulver, GENAN FINE POWDER, og en særlig elastomer, Vestenamer®.

GENAN ROAD+ PREMIXED anvendes til gummimodificering af asfalt og bitumen ved anlæg af vej – samt til tagdækning.

PULVER I FORSKELLIGE STØRRELSER

Nedenfor finder du en liste over Genans forskellige typer gummipulver. Som standardprodukter tilbyder vi både ambient pulver i tre forskellige størrelser og mikroniseret pulver i tre forskellige størrelser.

Links til henholdsvis sikkerhedsdatablade, tekniske datablade samt generel information om Genan-produkternes bæredygtighed er også tilgængelige.

 

GENAN AMBIENT GUMMIPULVER

Genan ambient gummipulver fremstilles med Genans traditionelle procesteknologi, hvor dækgummi neddeles, granuleres og formales mekanisk. Genan tilbyder tre forskellige, ambient fremstillede typer gummipulver – med forskellig kornstørrelsesfordeling.

Pulverstørrelse

GENAN SUPER FINE POWDER

GENAN SUPER FINE POWDER er gummipulver af højeste kvalitet og består af partikelstørrelser mellem 0,2 og 0,6 mm.
 
Følg download linket til venstre for at se en typisk sigtekurve, det relevante datablad eller sikkerhedsdatabladet.
 
Læs også gerne mere om forslag til anvendelsesmuligheder for dette produkt – og om bæredygtigheden af Genan gummiprodukter generelt.
 
GENAN SUPER FINE POWDER kan leveres i Big Bags med ca. 1 ton eller i 20 kg sække.

 

Pulverstørrelse

GENAN FINE POWDER

GENAN FINE POWDER er gummipulver af højeste kvalitet og består af partikelstørrelser mellem 0,2 og 0,8 mm.
 
Følg download linket til venstre for at se en typisk sigtekurve, det relevante datablad eller sikkerhedsdatabladet.
 
Læs også gerne mere om forslag til anvendelsesmuligheder for dette produkt – og om bæredygtigheden af Genan gummiprodukter generelt.
 
GENAN FINE POWDER kan leveres i Big Bags med ca. 1 ton eller i 20 kg sække.

 

Pulverstørrelse

GENAN COARSE POWDER

GENAN COARSE POWDER er gummipulver af højeste kvalitet og består af partikelstørrelser mellem 0,5 og 0,8 mm.
 
Følg download linket til venstre for at se en typisk sigtekurve, det relevante datablad eller sikkerhedsdatabladet.
 
Læs også gerne mere om forslag til anvendelsesmuligheder for dette produkt – og om bæredygtigheden af Genan gummiprodukter generelt.
 
GENAN COARSE POWDER kan leveres i Big Bags med ca. 1 ton eller i 20 kg sække.

 

GENAN MIKRONISERET GUMMIPULVER

Med Genans kryogene procesteknologi anvendes flydende nitrogen til at nedfryse gummigranulat til så lav en temperatur, at resultatet ved formaling er fint gummipulver. Dette giver en langt mere jævn overflade på de enkelte partikler, end hvad man kan opnå med ambient teknologi. Kryogent formalet / mikroniseret gummipulver fås i kornstørrelsesfordelinger, der er mindre end 40 mesh (ASTM) eller 425 mikrometer.

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

GENAN MIKRONISERET GUMMIPULVER flyer

Pulverstørrelse

GENAN 120 Mesh (< 125 µm)

GENAN 120 Mesh mikroniseret pulver er gummipulver af højeste kvalitet med en maksimal partikelstørrelse på 0,125 mm.
 
Følg download linket til venstre for at se en typisk sigtekurve, det relevante datablad eller sikkerhedsdatabladet.
 
Læs også gerne mere om forslag til anvendelsesmuligheder for dette produkt – og om bæredygtigheden af Genan gummiprodukter generelt.
 
GENAN 120 Mesh mikroniseret gummipulver kan leveres i Big Bags med ca. 1 ton eller i 20 kg sække.

 


 

Pulverstørrelse

GENAN 80 Mesh (< 180 µm)

GENAN 80 Mesh mikroniseret pulver er gummipulver af højeste kvalitet med en maksimal partikelstørrelse på 0,180 mm.
 
Følg download linket til venstre for at se en typisk sigtekurve, det relevante datablad eller sikkerhedsdatabladet.
 
Læs også gerne mere om forslag til anvendelsesmuligheder for dette produkt – og om bæredygtigheden af Genan gummiprodukter generelt.
 
GENAN 80 Mesh mikroniseret gummipulver kan leveres i Big Bags med ca. 1 ton eller i 20 kg sække.

 


 

Pulverstørrelse

GENAN 40 Mesh (< 425 µm)

GENAN 40 Mesh mikroniseret pulver er gummipulver af højeste kvalitet med en maksimal partikelstørrelse på 0,425 mm.
 
Følg download linket til venstre for at se en typisk sigtekurve, det relevante datablad eller sikkerhedsdatabladet.
 
Læs også gerne mere om forslag til anvendelsesmuligheder for dette produkt – og om bæredygtigheden af Genan gummiprodukter generelt.
 
GENAN 40 Mesh mikroniseret gummipulver kan leveres i Big Bags med ca. 1 ton eller 20 kg sække.

Granulat

Farvet granulat

Gummi-pulver

GUMMI-MODIFIKATOR

Gummi-piller

Stål

Tekstil-fibre