info@genan.com

I en typisk kunstgræsbane anvendes Genan gummigranulat både som fyldmateriale, også kaldet infill (størrelserne FINE, FINE/MIX eller MEDIUM) og til anlæg af det underliggende basislag, også kaldet e-layer (størrelserne COARSE, SUPER COARSE eller ULTRA COARSE). Dette uanset om basislaget støbes på stedet (in situ) eller fremstilles af præfabrikerede gummimåtter.

Kunstgræsbaner er fuldt ud accepteret af de store fodboldorganisationer FIFA og UEFA – og er nu også officielt tilladt til spil på alle niveauer, inklusiv Champions League og World Cup’en.

 

 

INFILL

 

INFILL ER DEN FAKTOR, DER HAR STØRST INDFLYDELSE PÅ, HVORDAN BOLDEN OPFØRER SIG PÅ BANEN
Skønt infill kun udgør en mindre andel af de samlede omkostninger til et komplet kunstgræsprojekt, er det muligvis den vigtigste faktor. Infill-kvaliteten er altafgørende for, at banen kan leve op til de givne kravsspecifikationer – og infill er således en uhyre vigtig bestanddel for folks oplevelse og opfattelse af kunstgræsbanen efter ibrugtagning.

INFILL HAR FORBEDRET DEN MÅDE BOLDEN SPRINGER OG TRILLER PÅ
For at sikre optimal boldflugt må kornstørrelsen på gummigranulatet hverken være for fin eller for grov. Hvis fyldmaterialet er for fint, vil det kompaktere, og kunstgræsset vil så ikke være elastisk nok. Hvis fyldmaterialet er for groft, vil det tage for meget energi fra bolden, hvilket vil forringe boldens opspring og føre til granulatsprøjt. For at kunne imødekomme alle særlige kravsspecifikationer, tilbyder Genan derfor tre forskellige infill-størrelser: FINE, FINE/MIX og MEDIUM.

VEDLIGEHOLD
For at bibeholde kunstgræsbanernes fortræffelige egenskaber såsom elasticitet, vejrbestandighed og særdeles gode ældningsegenskaber påfyldes infill også i forbindelse med vedligehold af banerne. Vedligeholdelsesomkostningerne er lave – men den måde, bolden opfører sig på, er helt fantastisk god.

 

 

 

 

 

E-LAYER

 

I nogle kunstgræssystemer lægges et såkaldt e-layer som basisunderlag under selve græstæppet. Basislaget giver banen langvarig elasticitet og stødabsorberende egenskaber. Et e-layer fremstilles af gummigranulat iblandet et polyuretan-bindemiddel. Genan tilbyder gummigranulat til e-layer i tre standardstørrelser: COARSE, SUPER COARSE og ULTRA COARSE.

Der er to almindeligt udbredte måder, hvorpå man kan fremstille det elastiske basisunderlag. Det kan enten støbes på stedet (in situ), hvor gummigranulat blandes med 8-12% polyuretan-bindemiddel; alternativt kan det opbygges af præfabrikerede gummimåtter. Ved begge fremgangsmåder anvendes gummigranulat fra Genan af høj kvalitet.

GUMMI FRA UDTJENTE DÆK ER IDEELT TIL E-LAYERS
Genan gummigranulat er et fortrinligt materiale til stødabsorberende underlag, da gummi fra udtjente dæk besidder de allerbedste, elastiske egenskaber på markedet. Dækindustrien har gennem flere årtiers forskning udviklet et slidstærkt og elastisk materiale, som er særdeles velegnet til netop dette formål.

FAQ OM KUNSTGRÆS

Hvad er kunstgræs?

Kunstgræs er kunstigt græs udformet som et syntetisk græstæppe med græsstrå, der er lavet af plast, og som holdes oprejst af et fyldmateriale – også kaldet infill. Som infill-materiale anvendes som oftest gummigranulat fremstillet af udtjente dæk (end-of-life tyres / ELT).
Gummi-infill sikrer, at bolden triller og springer på en så naturtro måde, at det er sammenligneligt med den måde, en bold opfører sig på på en almindelig græsbane. Derudover hjælper gummigranulatets stødabsorberende effekt med at beskytte spillerne mod skader.

Hvorfor vælge kunstgræs?

Kunstgræsbaner anvendes til fodbold, rugby og andre boldspil, der spilles på græsbaner. At anlægge en kunstgræsbane har den fordel, at man kan spille på den dagen lang og året rundt.
Selv ved hyppig anvendelse vil kunstgræs være mindre påvirket af slitage, og behovet for vedligehold er begrænset sammenlignet med, hvad der kræves for at holde en bane med almindeligt græs i god stand.

Kan fodboldspillere få brandsår, hvis de laver glidende tacklinger?

Brandsår var et stort problem på de første to generationer af kunstgræs; men med teknologien bag tredje-generations kunstgræs – og med det rigtige og korrekt anlagte system – er brandsår ikke længere et problem.

Kan fodboldspillere få rifter fra stålrester i infill-materialet?

Nej, Genan infill er rent og indeholder ikke rester af dæktråd.

 

Er der risiko for, at en kunstgræsbane forårsager forurening af vandmiljøet?

Et nyligt udgivet, internationalt litteraturstudium udarbejdet af Teknologisk Institut (DTI) anslår, at den årlige udledning til vandmiljøet ligger på mellem 2,5-36 kg pr. kunstgræsbane. Følger man retningslinjerne for best practice i forbindelse med både banedesign, vedligehold samt rutiner og vaner / adfærd hos spillere og vedligeholdspersonale, kan disse begrænsede mængder reduceres til næsten ingenting.

Hvordan bør en kunstgræsbane designes, anvendes og vedligeholdes for at undgå spredning af infill til miljøet?

Genan anbefaler, at der rundt om en kunstgræsbane opsættes barrierer / inddæmningspaneler til tilbageholdelse af infill – samt etableres opsamlingsbælter med specielle måtter langs alle banens fire sider. En kunstgræsbane skal være indhegnet, og der skal kun være nogle få ind-/udgange, der alle skal være forsynet med sluse, hvor spillerne skal tømme deres sko og børste deres tøj af. I forbindelse med vedligeholdelse af banen skal specielle børster anvendes, og disse bør kun anvendes til dette specifikke formål.

Reagerer bolden på samme måde som på græsbaner?

Ja, kravsspecifikationerne til kunstgræs er opstillet således, bolden skal opføre sig på samme måde som på græsbaner.

Bevæger bolden sig hurtigere eller langsommere på kunstgræs?

De fleste fodboldspillere siger, at boldhastigheden er den samme; nogle spillere hævder dog, at bolden bevæger sig lidt hurtigere på kunstgræs.

Hvorfor har FIFA taget kunstgræs med i sine anbefalinger?

Kunstgræs er en omkostningsbesparende løsning, idet der kan spilles hyppigere på kunstgræs end på en græsbane. Man kan spille på kunstgræs året rundt, uanset vejret, og kunstgræsbaner skal ikke ligge ubenyttet hen mellem kampene, som græbaner skal for at beskytte græsset. Vedligeholdelsesomkostningerne er meget lavere end for græsbaner, og man er ikke afhængig af naturressourcer som eksempelvis vand.
En anden meget vigtig faktor for FIFA er udbredelsen af god fodbold i den tredje verden. I udviklingslande sætter knappe ressourcer til vandforbrug og andre vedligeholdsomkostninger som regel en stopper for vedligeholdelse af græsbaner. Kunstgræs muliggør således udviklingen af mange unge talenter i fattige lande.

Kan man spille på kunstgræs hele året rundt?

Ja, det eneste, man behøver gøre, er eventuelt at rydde sne om vinteren.

Hvor dyrt er det at vedligeholde en kunstgræsbane sammenlignet med en græsbane?

Svaret til dette spørgsmål kommer an på, hvor i verden, man befinder sig. Som tommelfingerregel kan man dog sige, at besparelserne ved kunstgræs stiger, jo mere ekstreme klimaforholdene bliver. I meget kolde og meget tørre egne er besparelserne enorme; men uanset hvor i verden, man er, er der betragtelige besparelser at hente.

Er det korrekt, at både bold og spillere bliver snavsede ved spil på kunstgræs?

Nej, ikke hvis der er anvendt Genan infill, da Genan gummigranulat stort set er frit for støv.

Er der en sundhedsrisiko forbundet med at spille på kunstgræs med gummigranulat?

Talrige, videnskabelige undersøgelser – både tidligere og nyligt afsluttede – slår fast, at gummi-infill fremstillet af udtjente dæk ikke udgør nogen forhøjet sundhedsrisiko. I februar 2017 fremlagde Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) resultaterne af en ny og omfattende undersøgelse. ECHA “har ikke fundet noget grundlag for at fraråde dyrkning af sport på kunstgræsbaner, der indeholder genbrugsgummigranulat som fyldmateriale”. Til grund for denne udtalelse ligger ECHA’s evaluering, der viser “en meget lav risiko for eksponering af stoffer, som findes i granulatet”.

 

GUMMI-INFILL SKAL BLIVE PÅ BANEN

 

For miljøets skyld – og for at mindske behovet for genfyld af granulat mest muligt – bør kunstgræsbaner både konstrueres og vedligeholdes på en måde, så det sikres, at gummikornene bliver inde på banen.

Da bæredygtighed og klimavenlighed er helt centralt for Genan, har vi udarbejdet tre forskellige vejledninger med vore anbefalinger for hhv.:

• optimal opbygning og anlæg af kunstgræsbaner,
• optimalt vedligehold af kunstgræsbaner, samt
• korrekt og ansvarlig adfærd på og omkring kunstgræsbaner.

Genan har ydermere lavet en kort film, der forklarer, hvad der er op og ned mht. recyclet gummigranulat til kunstgræs.

Genans anbefalinger er baseret på nyligt udgivne forskningsrapporter – såvel som sund fornuft og omtanke for miljøet.

Hvis en kunstgræsbane konstrueres og vedligeholdes i overensstemmelse med disse vejledninger, kan spredningen af forskellige typer mikroplast fra banen til miljøet reduceres til ca. 100 g om året.

FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID

Det er vigtigt, at gummigranulat holdes inde på kunstgræsbanen! For naturen skyld – men også for at holde behovet for genfyld på et absolut minimum.
Heldigvis gør små tiltag en kæmpe forskel – og vi kan alle gøre noget!
Du kan i denne lille film se, hvad Genan anbefaler – for en bæredygtig fremtid…

ERFARING FRA SVERIGE

I Sverige har man i et bredt forskningssamarbejde opført en referencebane – Bergaviks IP – lavet som et lukket system med afværgeforanstaltninger, filtre m.v.

Hør aktørerne fortælle om konceptet i filmen her – og scroll ned for at downloade Ecoloops rapport om projektet.

 

HVORFOR ANVENDES GUMMIGRANULAT SOM INFILL?

 

Infill-materialet er den bestanddel, der har størst indflydelse på, hvordan bolden opfører sig på en kunstgræsbane.

Kvaliteten af dette infill er af altafgørende betydning for, at kunstgræsbanen lever op til de givne kravsspecifikationer – og infill-materialet er desuden en yderst vigtig faktor for folks oplevelse og opfattelse af banen.

Foreløbig er gummi-infill den eneste infill-type, der sikrer, at bolden springer og triller på en måde, der svarer til boldflugt på naturgræs.

Da der med tiden uundgåeligt vil ske en kompaktering af gummigranulatet, skal der med jævne mellemrum tilføres lidt genfyld, så banen er så god som muligt. Korrekt, jævnligt vedligehold, hvor banen rives / børstes, vil imidlertid sikre, at behovet for sådant genfyld holdes på et absolut minimum. Jævnligt vedligehold er derfor uhyre væsentligt.

Kunstgræsbaner bør ydermere anlægges med et hegn, der er egnet til at holde infill-materialet inde på banen; og spillerne bør børste granulat af deres tøj og tømme deres sko, inden de forlader banen.

 

ANBEFALINGER TIL KONSTRUKTION OG VEDLIGEHOLD

 

DOWNLOAD GENANS 3 SIMPLE VEJLEDNINGER TIL ANLÆG OG VEDLIGEHOLD AF
– SAMT ADFÆRD OMKRING – KUNSTGRÆSBANER:

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Sådan bør du anlægge en kunstgræsbane

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Sådan vedligeholder du en kunstgræsbane med gummigranulat

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Ansvarlig adfærd på kunstgræsbanen

DOWNLOAD GENANS FAKTA-ARK OM ANVENDELSEN AF GUMMIGRANULAT TIL KUNSTGRÆSBANER I DANMARK:

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Fakta om anvendelse af gummigranulat til kunstgræsbaner i Danmark

DOWNLOAD GENANS Q&A OM EU-KOMMISSIONENS FORBUD MOD SALG AF GUMMIGRANULAT SOM INFILL TIL KUNSTGRÆSBANER FRA 2031:

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Q&A: EU-Kommissionen har forbudt salg af gummigranulat som infill til kunstgræsbaner fra 2031

MANGLER DU YDERLIGERE HJÆLP ELLER INSPIRATION?
DU ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE GENANS TEAM FOR TEKNISK SALGSSUPPORT.

 

DOWNLOAD DE NYESTE VIDENSKABELIGE RAPPORTER

 

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Massebalancer af gummigranulat, som forsvinder fra kunstgræsbaner – med fokus på udledning til vandmiljøet

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Dispersal of microplastic from a modern artificial turf pitch with preventive measures – Report

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Microplastic dispersal from Bergavik IP, Kalmar – Annexes

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

A scope and project plan for lab and field test of the effectiveness of CEN TR-17519:2020 Risk management Measures (RMM) for granulate infill at sports facilities with synthetic turf

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Understanding the effects of decompaction maintenance on the infill state and play performance of third-generation artificial grass pitches