info@genan.com

DÆK

 

Dækindustrien er på verdensplan den industri, der tegner sig for det største forbrug af gummi. Jomfruelige råmaterialer er knappe, og priserne svinger. For dækfabrikanter, der ønsker at begrænse deres produktionsomkostninger, er løsningen med at sende genbrugsgummi tilbage i kæden til produktion af nye dæk derfor en interessant mulighed. Anvendelsen af genvundet dækgummi til fremstilling af nye dæk sender desuden et stærkt signal om miljøvenlighed og klimaorienteret bæredygtighed.
Anvendelse af Genans fine, kryogene gummipulver til fremstilling af nye dæk er den optimale måde, hvorpå man delvist kan substituere jomfruelige elastomerer med et genbrugsmateriale.

GENBRUGSGUMMI

 
Erstat jomfrueligt råmateriale med genbrugsgummi, hvis du ønsker:
– at opnå omkostningsbesparelser
– at være mere uafhængig af de svingende rågummipriser
– at tilbyde en mere bæredygtig løsning

 

“ADD GENAN – ADD VALUE”

 

SUBSTITUERING AF RÅGUMMI

 
Fordele ved at substituere rågummi med genbrugsgummi fra Genan:
– Altid store mængder genbrugsgummi klar til levering
– Altid samme, høje kvalitet
– Et meget rent og ensartet produkt
– En yderst pålidelig samarbejdspartner
– En prismæssig konkurrencefordel
– Et bæredygtigt og klimavenligt CO2-aftryk

YDERST VELEGNET TIL FREMSTILLING AF NYE DÆK

 

Læs mere om Genans genbrugsgummi, der er særdeles velegnet til fremstilling af nye dæk.