info@genan.com
Genan quote icon

Verdens største koncern inden for mekanisk genanvendelse af dæk, danske Genan, nåede i 2023 en omsætning på 437,2 mio. kr. Det svarer til et mindre fald på 7% sammenlignet med året før. Trods det lavere salg er EBITDA steget med mere end 50% til næsten 70 mio. DKK, driftsoverskuddet (EBIT) er flerdoblet fra 5,6 mio. kr. til 23,7 mio. kr., mens nettoindtjeningen, som er negativt påvirket af valutakursændringer, er steget til 15,2 mio. kr. mod 11,2 mio. kr. i 2022. Regnskabet vurderes af koncernen som tilfredsstillende, og der forventes i 2024 en fortsat positiv udvikling i de økonomiske nøgletal.

Læs hele pressemeddelelsen eller vores årsregnskab for 2023.

Related Posts