info@genan.com

Onsdag aften, den 30.03.2022, omkring kl. 22.35 konstaterede en produktionsmedarbejder på vores fabrik i Oranienburg i Tyskland, at der var udbrudt brand i 5 af hinanden uafhængige dækbunker beliggende forskellige steder på vores udenomsarealer.

Brandvæsenet har været talstærkt til stede natten igennem. Slukningsarbejdet pågår fortsat, men alle brande er under kontrol, og der er ingen tilskadekomne.

Ilden har heldigvis ikke fået fat i bygningerne, men af sikkerhedsmæssige årsager blev produktionen naturligvis omgående lukket ned, da brandene blev opdaget onsdag aften.

I dag, torsdag den 31.03.2022, er fabrikken i Oranienburg lukket for såvel modtagelse af dæk som udlevering af varer.

Vi følger situationen nøje, men som det ser ud nu, forventer vi at kunne være tæt på normal drift igen fra i morgen fredag den 01.04.2022.

Vi vil løbende opdatere denne meddelelse, såfremt der kommer nye oplysninger. Brandbekæmpelsen forventes at fortsætte dagen igennem, og herefter vil vi afvente politiets undersøgelser for at få klarlagt brandårsagen.

En stor tak rettes hermed til brandvæsenet for deres indsats – og til vore kolleger i Oranienburg for at have handlet hurtigt og sikkerhedsmæssigt korrekt, da branden opstod – og for nu at bistå med slukningsarbejdet.

Related Posts

Leave Your Comment