info@genan.com

Orientering om den verserende EU-debat om brugen af gummigranulat på kunstgræsbaner

CO2 illustration

Der bliver i EU oparbejdet ca. 40 millioner udtjente dæk til anvendelse som infill i kunstgræsbaner. Som en direkte positiv konsekvens af denne bæredygtige anvendelse, spares klimaet for 280.000 tons CO2-udslip. Hvis disse kasserede dæk i stedet blev sendt til forbrænding, så ville man faktisk skulle plante ikke færre end 145 millioner træer for at neutralisere den øgede mængde CO2-udslip.

KlikHERfor at læse den mere detaljerede Genan informationsskrivelse om brugen af gummigranulat på kunstgræsbaner.

NAVNEÆNDRING

Genan quote icon

Med virkning fra den 1. Maj 2020 er navnet på vores portugisiske selskab – tidligere Biosafe – Genan, S.A.

Vi har i denne forbindelse lanceret en ny, portugisisk version af vores hjemmeside.

Layoutet på al portugisisk dokumentation vil naturligvis blive ændret, så det matcher Genan-koncernens brand-udtryk; men det er de samme velkendte og hjælpsomme ansigter, som kunder og leverandører vil møde på vores portugisiske kontoradresse. Telefonnumre og bank-detaljer forbliver uændrede.

Vores portugisiske team ser frem til at yde samme fremragende service og levere samme høje produktkvalitet som altid – under navnet Genan.

Årsregnskab 2019: Genan fortsætter den positive udvikling

Genan quote icon

2019 var et godt år for Genan-koncernen, og årsregnskabet viser fremgang på alle parametre. Omsætningen er blandt andet blevet løftet med 14 procent til rekordhøje 389 millioner kroner, og årets resultat er steget til 46 millioner kroner.

LÆS MERE

RAMFIT UDVIKLER NYT PRODUKT BASERET PÅ RECYCLET GUMMIPULVER FRA GENAN

Hos Genan ønsker vi et tæt samarbejde med vore kunder, så vi sammen kan udvikle helt nye anvendelsesområder for genbrugsmateriale fra udtjente dæk. Ved brug af genbrugsgummi fra Genan har RAMfit udviklet produktet RAM, som er et alsidigt og bæredygtigt træningsredskab. RAM’en er således et glimrende eksempel på, hvordan man kan genanvende genbrugsgummi til funktionelle, slidstærke og effektive produkter – til gavn for både os mennesker og vores planet!

Læs mere om RAMfit her

RECYCLET GUMMIGRANULAT I KUNSTGRÆS – hvad er op og ned?

Det er vigtigt, at gummigranulat holdes inde på kunstgræsbanen! For naturens skyld – men også for at holde behovet for genfyld på et absolut minimum.

Heldigvis gør små tiltag en kæmpe forskel, og vi kan alle sammen gøre noget!

Hent inspiration i denne nye video.For en bæredygtig fremtid…

GENAN SAFE GUMMI-PILLER UDSTILLET I HOUSE OF GREEN

Genan

Danske, non-profit State of Green har nu, efter en omfattende modernisering, genåbnet deres besøgscenter i København:House of Green.Hos Genan er vi stolte over at deltage med vores nye, innovative GENAN SAFE gummi-piller i husets udstilling for cirkulær økonomi, hvor fokus er bæredygtige genvindings-løsninger for en grønne planet.

GENAN SAFE er ensartede gummi-piller fremstillet af udtjente dæk – for forbedret stødabsorbering og størst mulig sikkerhed på legepladser.

MILJØVENLIG DÆKINDSAMLING

Rubber granulate

Det danske system for national indsamling af brugte dæk er nok det mest klima- og miljøvenlige nationale dækindsamlingssystem i verden.

Systemet blev lanceret tilbage i 1995 – og var den første af sin art i verden. På daværende tidspunkt var fokus at afhjælpe miljøforurening og få gjort op med deponi af udtjente dæk.

I modsætning til de fleste andre indsamlingssystemer, som er bygget op omkring et producentansvar, er det danske system et gebyr-system, hvor der opkræves et fast gebyr for alle dæk, der indføres på det danske marked. De indsamlede gebyrer indgår i en pulje, som skattemyndighederne har opsyn med; og Miljøministeriet udfærdiger regler for fordelingen af midler til private indsamlere af udtjente dæk fra autoværksteder og genbrugsstationer.

Lige fra starten viste systemet sig at være yderst effektivt, og alle dæk blev indsamlet. Da alle omkostninger til indsamling og oparbejdning forudbetales på det tidspunkt, hvor dækkene indføres på det danske marked, er der intet incitament for ikke at lade de udtjente dæk gå til genvinding – hverken for private forbrugere eller indehavere af autoværksteder.

Med virkning fra juli 2017 er Miljøministeriet igen gået forrest og har taget næste skridt i forhold til miljørigtig indsamling og genvinding af dæk. Oparbejdningen af dæk til nyt råmateriale – dvs. gummi og stål – indebærer betydelige klimamæssige fordele til sammenligning med forbrænding (energigenvinding). Disse fordele afspejles nu i den måde, puljemidlerne fordeles på. Jo højere nyttiggørelsesgrad, der opnås af oparbejderen, jo højere godtgørelse pr. ton udbetales der til dækindsamleren.

Det er således nu ikke kun selve indsamlingen af alle de brugte dæk, der er af betydning – men også den videre forarbejdning af dækkene. Jo mere klima- og miljørigtig oparbejderens teknologi er, jo flere puljemidler vil indsamleren få udbetalt.

Miljøministeriet har godkendt Genan til en nyttiggørelsesgrad, der svarer til den procentdel gummi og stål, der genvindes ved hjælp af Genans teknologi. Den resterende tekstil-fraktion (restproduktet) udnyttes pt. til energigenvinding gennem forbrænding i cementovne. For produkt- og teknologiudviklerne hos Genan har det høj prioritet at finde og udvikle nye anvendelsesmuligheder og markeder for denne fraktion – og dermed gradvist øge nyttiggørelsesgraden til 100%.

1 2 3