info@genan.com
Rubber granulate

Det danske system for national indsamling af brugte dæk er nok det mest klima- og miljøvenlige nationale dækindsamlingssystem i verden.

Systemet blev lanceret tilbage i 1995 – og var den første af sin art i verden. På daværende tidspunkt var fokus at afhjælpe miljøforurening og få gjort op med deponi af udtjente dæk.

I modsætning til de fleste andre indsamlingssystemer, som er bygget op omkring et producentansvar, er det danske system et gebyr-system, hvor der opkræves et fast gebyr for alle dæk, der indføres på det danske marked. De indsamlede gebyrer indgår i en pulje, som skattemyndighederne har opsyn med; og Miljøministeriet udfærdiger regler for fordelingen af midler til private indsamlere af udtjente dæk fra autoværksteder og genbrugsstationer.

Lige fra starten viste systemet sig at være yderst effektivt, og alle dæk blev indsamlet. Da alle omkostninger til indsamling og oparbejdning forudbetales på det tidspunkt, hvor dækkene indføres på det danske marked, er der intet incitament for ikke at lade de udtjente dæk gå til genvinding – hverken for private forbrugere eller indehavere af autoværksteder.

Med virkning fra juli 2017 er Miljøministeriet igen gået forrest og har taget næste skridt i forhold til miljørigtig indsamling og genvinding af dæk. Oparbejdningen af dæk til nyt råmateriale – dvs. gummi og stål – indebærer betydelige klimamæssige fordele til sammenligning med forbrænding (energigenvinding). Disse fordele afspejles nu i den måde, puljemidlerne fordeles på. Jo højere nyttiggørelsesgrad, der opnås af oparbejderen, jo højere godtgørelse pr. ton udbetales der til dækindsamleren.

Det er således nu ikke kun selve indsamlingen af alle de brugte dæk, der er af betydning – men også den videre forarbejdning af dækkene. Jo mere klima- og miljørigtig oparbejderens teknologi er, jo flere puljemidler vil indsamleren få udbetalt.

Miljøministeriet har godkendt Genan til en nyttiggørelsesgrad, der svarer til den procentdel gummi og stål, der genvindes ved hjælp af Genans teknologi. Den resterende tekstil-fraktion (restproduktet) udnyttes pt. til energigenvinding gennem forbrænding i cementovne. For produkt- og teknologiudviklerne hos Genan har det høj prioritet at finde og udvikle nye anvendelsesmuligheder og markeder for denne fraktion – og dermed gradvist øge nyttiggørelsesgraden til 100%.

Related Posts