info@genan.com

HVORNÅR ER AFFALD IKKE LÆNGERE AFFALD?

Udgivet januar 2022 af Poul Steen Rasmussen, Group CEO
Gårsdagens avis, en tom plastikbeholder, en ødelagt trøje og et nedslidt dæk – vidt forskellige ting, der har det til fælles, at de kategoriseres som affald. Samtidig er de dog vigtige, genanvendelige ressourcer, som vores planet ikke har råd til at gå glip af i kampen for den grønne omstilling og en bæredygtig fremtid. Når det kommer til genanvendelse, kan vi ikke sidde og gemme esserne på hånden, mens spillet går sin gang; før eller siden er løbet kørt.

Der har i en årrække været rejst kraftig kritik fra mange NGO’ers side af eksport af affald ud af EU, særligt omkring plastikaffald. For det første er det uhensigtsmæssigt, at der eksporteres affald fra vores rige del af verden til fattigere lande, der slet ikke har teknologien til at håndtere det. Og for det andet mister EU-landene den ressource, der ligger i, at affaldet ellers kunne oparbejdes til nye råvarer. Så heldigvis griber Europa-Kommissionen ind.   

EU’s regler for affaldstransport står netop derfor til en revidering, hvor man fremover ikke bare skal kunne sende sit affald afsted til hvor som helst. Kommissionen lægger således op til, at virksomhederne fremover skal kunne garantere, at deres affald bliver behandlet på en bæredygtig måde. Man skal som udgangspunkt sørge for korrekt håndtering af sit eget affald inden for Europas grænser, og hvis det ikke er muligt, skal man kunne bevise, at det sker på en bæredygtig måde uden for Europa.

Alt dette er en del af unionens grønne strategipakke – European Green Deal.

Vi bakker naturligvis fuldt op om the Green Deal hos Genan. Det er sund fornuft, at vi ikke med lukkede øjne sender affald afsted til bearbejdning forskellige steder ude i verden, hvor man ikke har ressourcerne til at overholde normer for bæredygtig håndtering. Vi er nødt til at forholde os til, hvordan vores affald bliver behandlet, når det forlader vores varetægt; og det er efter min mening naivt at tro, at grøn omstilling er øverst på prioriteringslisten alle steder. Her må vi spille vores kort rigtigt, så værdifulde ressourcer som papir, plastik, tekstiler, dæk osv. ikke bliver endnu et minus i CO2-regnskabet – men i stedet en del af recirkuleringssystemet. Genanvendelse af disse ressourcer er netop fremtidens minedrift.

Der er dog en hage ved initiativet. For i recirkuleringsindustrien arbejder vi netop med affald. Affald, som er igennem et utal af processer, og som kommer ud på den anden side som en bæredygtig ressource og et nyt råmateriale – det, vi kalder raw material from recycling.

Hvis disse recirkulerede kvalitetsprodukter ikke længere må eksporteres ud af Europa, fordi de stadig benævnes affald, skyder vi simpelthen os selv i foden!

Som det er nu, er der ingen klar definition på, hvor grænsen mellem affald og raw material from recycling går. Med andre ord: Hvornår får oparbejdet gummi, som ved en højteknologisk, industriel proces er skilt fra tekstil og stål fra kasserede dæk en end-of-waste status?  Hvornår er det ikke længere affald?

Når et materiale får end-of-waste status, ophører klassificeringen som affald. Et stempel, der gør det muligt at markedsføre materialet som et produkt på lige fod med produkter fremstillet af virgin materials – altså råmaterialer, der ikke har været anvendt før.

Det er et af emnerne, der bør diskuteres i Europa-Kommissionen i forbindelse med the Green Deal. For i arbejdet mod en grønnere fremtid er recirkuleringsbranchen nødt til at have samme vilkår som de virksomheder, der arbejder med virgin materials, hvis det skal være et fair game. Spillepladen må være den samme.

Den nuværende affaldsstatus giver problemer ift. de recirkulerede produkters konkurrencedygtighed på markedet og forringer eksportmulighederne, for mens virgin materials frit kan fragtes til andre kontinenter, står containeren med raw materials from recycling tilbage på havnen med et stort affaldsstempel på. Derfor er det altafgørende, at alle kommer til at operere på samme spilleplade, så vi ikke ender med at sænke skibet med den grønne omstilling ombord.

Når det gælder os hos Genan – der arbejder med at producere raw materials from recycling i form af gummi og stål af meget høj kvalitet – er vi naturligvis særligt opsat på, at EU-kommissionen hurtigst muligt kommer i gang med at udarbejde end-of-waste kriterier for recirkuleret gummi fra kasserede dæk (end-of-life tyres, også kaldet ELT). Og vi vil arbejde hårdt på, at det bliver tilfældet. 

Vi støtter European Green Deal til fulde – men vi har kraftigt brug for lige spilleregler på tværs af brancherne; ellers ender fremtidens minedrift og den cirkulære økonomi med at være sat skakmat i det lange løb.

ALLE NYHEDER