info@genan.com

BANEN SKAL KRIDTES OP

Udgivet september 2021 af Poul Steen Rasmussen, CEO
At vi nu og i fremtiden kontinuerligt skal være bedre til at genbruge de ressourcer, vi allerede har, er ikke nyt for nogen. Det er efterhånden almen viden, at vi her i det 21. århundrede har et forbrug, der lægger et kæmpe pres på vores planet, vores klima og vores miljø – og som ikke er holdbart i længden. Vi skal være grønnere, vi skal genbruge mere, vi skal sikre fremtiden for de næste generationer.

Men uden klare spilleregler kan det grønne univers være svært at navigere i for mange virksomheder, og frygten for at miste store investeringer på området kan skræmme selv de største spillere på markedet.

Som grøn virksomhed forsøger vi – hos Genan – at løse et samfundsproblem med det voksende forbrug af dæk, og vi har bestemt ikke et ønske om at løse et problem ved bare at skabe et nyt. Men recirkuleringsindustrien oplever desværre med jævne mellemrum at blive tvunget i defensiven, fordi der florerer mere eller mindre udokumenterede anklager mod de recirkulerede produkter i medierne – og i vor tid spredes sådanne rygter som steppebrande.

Eksempelvis var der for nogle år tilbage en del snak om mængden af PAH (polycykliske aromatiske kulbrinter1) i infill på kunstgræsbaner. Det centrale var, at der er PAH’er i de udtjente dæk, som infill bliver produceret af, men at de er bundet uløseligt i materialet. Mediernes fokus var udelukkende på indhold og ikke på, hvorvidt indholdet migrerer og faktisk gør skade. Så selvom industrien havde gjort sig umage med at teste på området, fik mediedækningen en alvorlig indflydelse på den grønne, cirkulære anvendelse af et genbrugsprodukt. Det skabte frygt hos hr. og fru Jensen og dermed også hos virksomhederne. Og helt uden grund: For nyligt blev der nemlig fastlagt en grænseværdi for PAH’er i infill til kunstgræsbaner i EU på 20 mg/kg – en mængde, som vi altid har været langt under.

Hele snakken om PAH’er er bare et af flere eksempler på, at det i dag er bekymrende let at skade og ødelægge et cirkulært system. Selvfølgelig skal man være varsom og kritisk over for, hvad man bruger til hvilket formål. Men som en seriøs miljøvirksomhed er vi jo kun interesserede i at løse de problematikker, vi møder, og vi investerer rigtig mange penge i at undersøge og tilsikre. Hos Genan udtager vi ca. 10.000 prøver og gennemfører omkring 1.000 cluster samplings om året alene for at danne os et statistisk validt billede af vore PAH-værdier.

Sådanne angreb fra medierne koster på vores muligheder som samfund for at recirkulere vore udtjente produkter. Fremtidens minedrift er genbrug af alle de ting, vi allerede har produceret; men hvis virksomheder med grønne profiler rammes af udokumenterede gule kort i tide og utide, så ødelægges genbrugsstrømmen; og de cirkulære, bæredygtige økonomier får meget vanskelige vækstbetingelser.

Derfor har jeg en bøn. En bøn om, at det politisk regulatoriske miljø snart får øjnene op for, at vi er nødt til have nogle regler og frameworks, som vi kan agere og navigere inden for. Det er uhensigtsmæssigt at recirkuleringsbranchen gang på gang bliver angrebet uden belæg, for uforudsigeligheden vil med tiden have skræmt virksomhederne så meget, at de ikke længere tør investere i de bæredygtige løsninger. Vi skal have banen kridtet op!

Jeg har selv arbejdet i flere forskellige produktionsvirksomheder, men jeg har aldrig tidligere brugt så meget tid på at forsvare mit produkt, som jeg gør, efter jeg er kommet ind i recirkuleringsbranchen. Det er efter min mening lidt af et selvmål for vores samfund, at der bruges så meget energi på at sparke bold i sit eget felt.  

1 Fødevarestyrelsen.dk

ALLE NYHEDER