info@genan.com

Produkter, der kan genbruges i det uendelige

Det kan lyde som ren utopi for et grønt hjerte, men det er faktisk sandheden for jernstøberiet BIRN i Holstebro. Støbejern kan nemlig genbruges igen og igen. Og så kan det endda tilsættes endnu en bæredygtig ressource – nemlig stål fra udtjente dæk.

Læs hele historien: Produkter, der kan genbruges i det uendelige

Ny Application Development Manager

Genan udvider teamet allerede for anden gang i år og byder Michael Christensen velkommen som ny Application Development Manager fra den 1. februar 2023.

“Som Application Development Manager hos Genan vil Michael Christensen påtage sig rollen som bindeled mellem vores salgs-, innovations- og marketingteam – og han vil arbejde tæt sammen med både vores produktions- og kvalitetsafdeling. Denne funktion kræver både erfaring og produktkendskab, og Michaels mange år i branchen gør ham til den ideelle kandidat til denne opgave. Med mange innovative projekter i støbeskeen vil hans indgående forståelse af både forretning og produkter være afgørende for den fremtidige udvikling af disse aktiviteter,” siger Group CCO Thomas Ballegaard.

Michael Christensen er bosat i Danmark og vil primært arbejde fra sit kontor på fabrikken i Viborg. Med mere end 40 års erfaring inden for dæk- og gummigenanvendelse bringer Michael Christensen stor knowhow og ekspertise med sig til at støtte de mange teams i Genan-organisationen.

“Jeg er både stolt og glad for at få muligheden for at blive en del af teamet hos Genan. Jeg har fulgt Genan siden starten af 90’erne og ved, hvad Genan står for. Da genbrug og bæredygtighed som en del af den grønne dagsorden er en passion for mig, passer jobfunktionen som Application Development Manager hos Genan perfekt”, siger Michael Christensen med stor begejstring.

Michael Christensen har brugt de sidste 25 år af sin karriere i gummibranchen med fokus på genanvendelse af – og produktion af gummigranulat fra – udtjente dæk i hele Europa.  Gennem dette arbejde har han opbygget et stærkt netværk i forskellige industrier. Et netværk med vigtig viden og indsigt, når det drejer sig om at udvikle nye anvendelser for recirkuleret gummi.

“Mit onboarding-program har været fantastisk, og jeg ser frem til at arbejde med både kolleger og kunder inden for innovation og applikationsudvikling. Jeg håber, at jeg med succes kan støtte hele Genan-teamet på tværs af alle fabrikker og bidrage med min knowhow, mine netværkskontakter og min erfaring,” afrunder Michael Christensen.

Ny Key Account Manager for Centraleuropa

Genan har udvidet salgsteamet med ansættelsen af Key Account Manager Eduard Vogt fra 1. januar 2023.

“Vi har ledt efter en Key Account Manager for Tyskland, Østrig og Schweiz i et stykke tid, og det har været ventetiden værd. Det var meget vigtigt for os at finde den rigtige person til at håndtere vores kunder – og det er lykkedes. Med indsigtsrig erfaring og et nysgerrigt sind er Eduard Vogt det perfekte match til vores team – og til vores kunder.” siger Thomas Ballegaard, Group CCO.

Eduard Vogt har bopæl i Tyskland og flere års erfaring i bilindustrien. Nu har han startet et nyt kapitel i sin karriere, opsat på at pleje både eksisterende såvel som nye kunderelationer med fokus på deres behov og interesser.

”Jeg er virkelig glad for at være blevet en del af Genan-familien. Siden jeg har en stor passion for at opbygge tætte kunderelationer, er det et stort privilegie for mig at kunne stå til rådighed for Genans kunder i Centraleuropa.” siger Eduard Vogt og fortsætter:

“Med mere end seks års erfaring fra bilindustrien, der har givet både viden og værdifulde netværksforbindelser med i rygsækken, håber jeg, jeg kan skabe værdi og nye forretningsmuligheder for Genan.”

Og eftersom gode relationer fører til gode løsninger, var det et afgørende parameter for den nye Key Account Manager at slutte sig til en virksomhed med en grøn dagsorden, da det næste kapitel i karrieren skulle skrives.

“Det er spændende at se, at bæredygtighed hos Genan ikke bare er et buzzword, men virkelig er kernen i vores forretningsmodel og kan findes i alt, hvad vi gør. Vi vil gøre en forskel i verden – et dæk ad gangen”, slutter Eduard Vogt med et smil.

EU åbner debatten omkring spredning af mikroplast fra kunstgræsbaner med gummigranulat som infill

EU-Kommissionen har netop åbnet den politiske debat vedrørende brugen af gummigranulat i kunstgræsbaner. I forløbet op til indstillingen fra Kommissionen er der blevet indhentet vurderinger fra forskellige udvalg under Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), herunder RAC (Udvalget for risikovurdering), der anbefalede et totalt forbud mod brugen af gummigranulat med en 6-årig indfasningsperiode, samt SEAC (Udvalget for socioøkonomisk analyse), der – udover et forbud – også pegede på et alternativ med at installere Risk Management Measures (RMM) på banerne for at undgå spredningen til uønskede arealer. SEAC mente, at hvis denne spredning kunne holdes under 7 g/m2 (ca. 50 kg pr. 11-mands bane) årligt, kunne det være et alternativ, der på en fornuftig måde også tog hensyn til banernes mange positive egenskaber som f.eks. brugbarhed året rundt, fremragende spilleegenskaber og den dermed positive effekt på folkesundheden.

De vigtigste og mest effektive RMM er først og fremmest bander omkring banen samt riste ved udgangen, hvor gummigranulatet automatisk falder af støvler og tøj. Disse foranstaltninger kan holde spredningen fra banerne på et minimalt niveau på ganske få kg årligt. Der er udviklet en europæisk CEN-anbefaling til dette formål.

EU-Kommissionen har nu valgt at spille ud med et forslag om et totalt forbud mod brugen af gummigranulat i kunstgræsbaner med en indfasningsperiode på 6 år. Sagen vil nu overgå til behandling i det politiske system, hvilket vil omfatte medlemslandene og EU-Parlamentet. Væsentlige aktører som f.eks. fodboldorganisationerne – såvel de nationale som det fælles-europæiske UEFA – vil derfor i de kommende måneder, måske år, spille ind med deres holdninger. Det samme vil genvindingsindustrien på såvel europæisk niveau (EuRIC) som nationale niveauer samt de praktiske udøvere af den cirkulære økonomi for dæk – som os her hos Genan. Dette videre forløb kan resultere i en vedtagelse i uændret form, en afvisning eller en vedtagelse med ændringer. Hvor lang tid denne politiske proces vil tage, er svært at forudse. Men det bliver en omfattende proces – både arbejdsmæssigt og tidsmæssigt.

Genans holdning er klar. Det ville være fuldstændigt tåbeligt at amputere et godt afsætnings-marked for genvindingsprodukter, når der findes teknologi til at begrænse spredningen til et absolut minimum. Alene i EU vil ca. 500.000 tons dæk skulle gå til forbrænding i stedet for genanvendelse – et kæmpe tilbageskridt for den cirkulære økonomi. Muligheden for at etablere kunstgræsbaner af høj spillekvalitet i eksempelvis de store byer, der ikke har nok arealer til idræt i forvejen, vil blive dramatisk forringet, hvilket vil få konsekvenser for folkesundhed, kriminalitets-forebyggelse og kropslig trivsel. Økonomien for sports- og kulturforvaltningerne i kommunerne vil få et skud for boven, da alternative løsninger både er langt dyrere og samtidigt dårligere. Og endelig vil klimaregnskabet blive forværret med udledning af 350.000 tons CO2 mere årligt alene i EU, da forbrænding i cementovne – eller eksport – vil være de eneste muligheder for de dæk, der så ikke længere må genanvendes på kunstgræsbaner i EU.

UEFA anslår:

  • at der findes 42.000 kunstgræsbaner i Europa
  • at 30.000 af disse baner vil blive berørt af det nuværende forslag fra Kommissionen
  • at gennemsnitsprisen for en baneomlægning (til en alternativ teknologi) vil være i omegnen af € 300.000
  • at forslaget fra Kommissionen vil pålægge europæisk fodbold en ekstraomkostning på
    € 8,5 mia. (i runde tal)

I Danmark anslås det, at der er 380 kunstgræsbaner, hvoraf de ca. 300 af dem har gummigranulat som infill. Det er ikke utænkeligt, at Kommissionens forslag – skulle det blive vedtaget i sin nuværende form – på sigt vil koste danske baneejere mellem kr. 500 mio. og kr. 750 mio. – alene til omlægning af banerne. Hvis EU i stedet vælger en løsning, hvor man med afværgeforanstaltninger (RMM) begrænser spredningen af gummigranulat til uønskede områder til et absolut minimum, så vil den samlede regning til de danske baneejere formentlig ende et sted mellem kr. 50 mio. og kr. 100 mio. Helt nye, foreløbige resultater fra Teknologisk Institut, som arbejder på et test- og udviklingsprojekt for Silkeborg Kommune og DBU, indikerer, at spredningen af gummigranulat med simple midler kan bringes til et marginalt niveau. Find de første – foreløbige – resultater fra test- og udviklingsprojektet her.

Vi vil hos Genan holde dig løbende orienteret og opdateret på den politiske proces omkring dette initiativ.

Du finder vores Q&A om emnet her.