genan@genan.eu

Gummi-infill skal blive på banen

For miljøets skyld – og for at mindske behovet for genfyld af granulat mest muligt – bør kunstgræsbaner både konstrueres og vedligeholdes på en måde, så det sikres, at gummikornene bliver inde på banen.

Da bæredygtighed og klimavenlighed er helt centralt for Genan, har vi udarbejdet tre forskellige vejledninger med vore anbefalinger for hhv.:

• optimal opbygning og anlæg af kunstgræsbaner,
• optimalt vedligehold af kunstgræsbaner, samt
• korrekt og ansvarlig adfærd på og omkring kunstgræsbaner.

Genan har ydermere lavet en kort film, der forklarer, hvad der er op og ned mht. recyclet gummigranulat til kunstgræs.

Genans anbefalinger er baseret på nyligt udgivne forskningsrapporter – såvel som sund fornuft og omtanke for miljøet.

Hvis en kunstgræsbane konstrueres og vedligeholdes i overensstemmelse med disse vejledninger, kan spredningen af forskellige typer mikroplast fra banen til miljøet reduceres til ca. 100 g om året.

FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID

Det er vigtigt, at gummigranulat holdes inde på kunstgræsbanen! For naturen skyld – men også for at holde behovet for genfyld på et absolut minimum.
Heldigvis gør små tiltag en kæmpe forskel – og vi kan alle gøre noget!
Du kan i denne lille film se, hvad Genan anbefaler – for en bæredygtig fremtid…

ERFARING FRA SVERIGE

I Sverige har man i et bredt forskningssamarbejde opført en referencebane – Bergaviks IP – lavet som et lukket system med afværgeforanstaltninger, filtre m.v.

Hør aktørerne fortælle om konceptet i filmen her – og scroll ned for at downloade Ecoloops rapport om projektet.

Hvorfor anvendes gummi-granulat som infill?

Infill-materialet er den bestanddel, der har størst indflydelse på, hvordan bolden opfører sig på en kunstgræsbane.

Kvaliteten af dette infill er af altafgørende betydning for, at kunstgræsbanen lever op til de givne kravsspecifikationer – og infill-materialet er desuden en yderst vigtig faktor for folks oplevelse og opfattelse af banen.

Foreløbig er gummi-infill den eneste infill-type, der sikrer, at bolden springer og triller på en måde, der svarer til boldflugt på naturgræs.

Da der med tiden uundgåeligt vil ske en kompaktering af gummigranulatet, skal der med jævne mellemrum tilføres lidt genfyld, så banen er så god som muligt. Korrekt, jævnligt vedligehold, hvor banen rives / børstes, vil imidlertid sikre, at behovet for sådant genfyld holdes på et absolut minimum. Jævnligt vedligehold er derfor uhyre væsentligt.

Kunstgræsbaner bør ydermere anlægges med et hegn, der er egnet til at holde infill-materialet inde på banen; og spillerne bør børste granulat af deres tøj og tømme deres sko, inden de forlader banen.

ANBEFALINGER TIL KONSTRUKTION OG VEDLIGEHOLD

DOWNLOAD GENANS 3 SIMPLE VEJLEDNINGER TIL ANLÆG OG VEDLIGEHOLD AF
– SAMT ADFÆRD OMKRING – KUNSTGRÆSBANER:

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Sådan bør du anlægge en kunstgræsbane

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Sådan vedligeholder du en kunstgræsbane med gummigranulat

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Ansvarlig adfærd på kunstgræsbanen

DOWNLOAD GENANS FAKTA-ARK OM ANVENDELSEN AF GUMMIGRANULAT TIL KUNSTGRÆSBANER I DANMARK:

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Fakta om anvendelse af gummigranulat til kunstgræsbaner i Danmark

DOWNLOAD GENANS INFORMATIONSSKRIVELSE OM BESLUTNINGSPROCESSEN IFM. ECHA’S FORSLAG OM BEGRÆNSNING AF BEVIDST TILSAT MIKROPLAST:

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Informationsskrivelse om beslutningsprocessen ifm. ECHA’s forslag om begrænsning af bevidst tilsætning af mikroplast

MANGLER DU YDERLIGERE HJÆLP ELLER INSPIRATION?
DU ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE GENANS TEAM FOR TEKNISK SALGSSUPPORT.

DOWNLOAD DE NYESTE VIDENSKABELIGE RAPPORTER

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Massebalancer af gummigranulat, som forsvinder fra kunstgræsbaner – med fokus på udledning til vandmiljøet

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Dispersal of microplastic from a modern artificial turf pitch with preventive measures – Report

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Microplastic dispersal from Bergavik IP, Kalmar – Annexes

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

A scope and project plan for lab and field test of the effectiveness of CEN TR-17519:2020 Risk management Measures (RMM) for granulate infill at sports facilities with synthetic turf

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Understanding the effects of decompaction maintenance on the infill state and play performance of third-generation artificial grass pitches